Visa allt om Sjukgymnasterna i Centrum i Östersund Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Nettoomsättning 1 035 594 952 1 243 780 1 192 1 162 1 101 1 279 1 096
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 73 20 96 59 3 3 4 0 0 2
Resultat efter finansnetto 71 20 96 54 1 1 1 1 0 1
Årets resultat 43 21 58 30 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 53 22 42 43 39 20 47 48 76 59
Omsättningstillgångar 273 234 408 369 288 351 308 324 324 267
Tillgångar 326 256 450 412 327 371 356 372 399 327
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 183 140 219 161 131 131 131 130 130 130
Obeskattade reserver 41 26 34 13 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 102 90 197 238 196 240 225 241 269 197
Skulder och eget kapital 326 256 450 412 327 371 356 372 399 327
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 541 565 533 647 550
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 458 240 398 508 214 0 0 16 49 17
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 147 82 126 192 117 209 198 202 233 190
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 035 594 952 1 243 780 1 192 1 162 1 101 1 279 1 096
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 035 594 952 622 390 596 581 551 640 548
Personalkostnader per anställd (tkr) 622 329 541 376 184 398 395 408 490 402
Rörelseresultat, EBITDA 84 28 97 86 26 30 43 33 27 24
Nettoomsättningförändring 74,24% -% -23,41% 59,36% -34,56% 2,58% 5,54% -13,92% -% -%
Du Pont-modellen 22,39% 7,81% 21,33% 14,32% 0,92% 0,81% 1,12% 0,27% 0,25% 0,61%
Vinstmarginal 7,05% 3,37% 10,08% 4,75% 0,38% 0,25% 0,34% 0,09% 0,08% 0,18%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,52% 24,24% 22,16% 10,54% 11,79% 9,31% 7,14% 7,54% 4,30% 6,39%
Soliditet 65,94% 62,61% 54,56% 41,40% 40,06% 35,31% 36,80% 34,95% 32,58% 39,76%
Kassalikviditet 267,65% 260,00% 207,11% 155,04% 146,94% 146,25% 136,89% 134,44% 120,45% 135,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...