Visa allt om Sjukgymnasterna i Centrum i Östersund Aktiebolag
Visa allt om Sjukgymnasterna i Centrum i Östersund Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 1 029 1 035 594 952 1 243 780 1 192 1 162 1 101 1 279
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 59 73 20 96 59 3 3 4 0 0
Resultat efter finansnetto 57 71 20 96 54 1 1 1 1 0
Årets resultat 46 43 21 58 30 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 79 53 22 42 43 39 20 47 48 76
Omsättningstillgångar 240 273 234 408 369 288 351 308 324 324
Tillgångar 319 326 256 450 412 327 371 356 372 399
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 179 183 140 219 161 131 131 131 130 130
Obeskattade reserver 36 41 26 34 13 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 104 102 90 197 238 196 240 225 241 269
Skulder och eget kapital 319 326 256 450 412 327 371 356 372 399
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 541 565 533 647
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 458 240 398 508 214 0 0 16 49
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 147 82 126 192 117 209 198 202 233
Utdelning till aktieägare 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 029 1 035 594 952 1 243 780 1 192 1 162 1 101 1 279
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 029 1 035 594 952 622 390 596 581 551 640
Personalkostnader per anställd (tkr) 602 622 329 541 376 184 398 395 408 490
Rörelseresultat, EBITDA 79 84 28 97 86 26 30 43 33 27
Nettoomsättningförändring -0,58% 74,24% -% -23,41% 59,36% -34,56% 2,58% 5,54% -13,92% -%
Du Pont-modellen 18,50% 22,39% 7,81% 21,33% 14,32% 0,92% 0,81% 1,12% 0,27% 0,25%
Vinstmarginal 5,73% 7,05% 3,37% 10,08% 4,75% 0,38% 0,25% 0,34% 0,09% 0,08%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,22% 16,52% 24,24% 22,16% 10,54% 11,79% 9,31% 7,14% 7,54% 4,30%
Soliditet 64,92% 65,94% 62,61% 54,56% 41,40% 40,06% 35,31% 36,80% 34,95% 32,58%
Kassalikviditet 230,77% 267,65% 260,00% 207,11% 155,04% 146,94% 146,25% 136,89% 134,44% 120,45%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...