Visa allt om Sergler Datakonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 759 436 271 1 380 1 029 151 153 1 300 2 165 682
Övrig omsättning 18 33 - - 3 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 116 61 -56 234 203 -116 -184 -24 585 -38
Resultat efter finansnetto 116 63 -51 241 203 -115 -178 -35 619 -19
Årets resultat 66 45 -12 162 203 -115 -178 -41 446 76
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 184 194 201 193 164 205 204 178 338 414
Omsättningstillgångar 732 603 601 760 776 443 600 1 036 1 147 504
Tillgångar 916 797 802 953 941 648 804 1 214 1 485 918
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 607 691 646 659 797 594 709 887 1 078 712
Obeskattade reserver 36 6 6 44 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 16 91 78 33 25 26 41 6 41
Kortfristiga skulder 272 84 60 173 111 29 69 286 401 166
Skulder och eget kapital 916 797 802 953 941 648 804 1 214 1 485 918
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 349 44 93 665 747 228
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 318 121 52 544 11 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 111 49 27 7 168 21 34 331 350 112
Utdelning till aktieägare 200 150 0 0 300 0 0 0 150 80
Omsättning 777 469 271 1 380 1 032 151 153 1 300 2 165 682
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 2 3 1 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 380 218 271 690 343 151 77 650 1 083 682
Personalkostnader per anställd (tkr) 221 99 101 432 196 86 79 515 576 352
Rörelseresultat, EBITDA 126 69 -48 242 217 -95 -165 -5 631 -2
Nettoomsättningförändring 74,08% 60,89% -80,36% 34,11% 581,46% -1,31% -88,23% -39,95% 217,45% -%
Du Pont-modellen 12,66% 8,03% -6,23% 25,29% 22,21% -17,90% -22,14% -0,66% 41,82% -2,07%
Vinstmarginal 15,28% 14,68% -18,45% 17,46% 20,31% -76,82% -116,34% -0,62% 28,68% -2,79%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 60,61% 119,04% 199,63% 42,54% 64,63% 274,17% 347,06% 57,69% 34,46% 49,56%
Soliditet 69,33% 87,29% 81,10% 72,55% 84,70% 91,67% 88,18% 73,06% 72,59% 77,56%
Kassalikviditet 269,12% 717,86% 1 001,67% 439,31% 685,59% 1 527,59% 869,57% 362,24% 286,03% 303,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...