Visa allt om Termino C 928 AB
Visa allt om Termino C 928 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 100 3 0 44 83 241 162 169 331 377
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 97 -38 -8 -40 -87 10 51 0 -45 -92
Resultat efter finansnetto 107 -44 -16 -46 -106 -12 21 -330 -70 -129
Årets resultat 107 -44 -16 -46 -106 -12 21 -330 -70 -129
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 2 306 300
Omsättningstillgångar 125 2 35 43 92 295 333 307 314 414
Tillgångar 125 2 35 43 92 295 333 309 620 714
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 -365 -321 -305 -259 -153 -140 -162 168 238
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 80 75 75 0 0 0 0 313 297
Kortfristiga skulder 116 288 281 273 350 449 474 470 139 178
Skulder och eget kapital 125 2 35 43 92 295 333 309 620 714
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 100 3 0 44 83 241 162 169 331 377
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 97 -38 -8 -40 -87 10 53 6 -40 -87
Nettoomsättningförändring 3 233,33% -% -100,00% -46,99% -65,56% 48,77% -4,14% -48,94% -12,20% -%
Du Pont-modellen 85,60% -1 900,00% -% -93,02% -94,57% 3,39% 15,32% -96,44% -5,48% -12,89%
Vinstmarginal 107,00% -1 266,67% -% -90,91% -104,82% 4,15% 31,48% -176,33% -10,27% -24,40%
Bruttovinstmarginal 100,00% -866,67% -% -38,64% -46,99% 53,94% 100,00% 79,88% 30,82% 37,93%
Rörelsekapital/omsättning 9,00% -9 533,33% -% -522,73% -310,84% -63,90% -87,04% -96,45% 52,87% 62,60%
Soliditet 8,00% -18 250,00% -917,14% -709,30% -281,52% -51,86% -42,04% -52,43% 27,10% 33,33%
Kassalikviditet 107,76% 0,69% 2,14% 5,13% 0,57% 27,17% 14,98% 9,57% 33,81% 36,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...