Visa allt om JRT Sweden AB
Visa allt om JRT Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
Nettoomsättning 4 232 7 640 9 474 10 700 12 001 12 280 12 434 12 539 7 424 6 464
Övrig omsättning 88 45 136 240 95 97 27 34 148 106
Rörelseresultat (EBIT) -3 681 -6 722 -6 569 -2 753 60 -904 937 357 441 531
Resultat efter finansnetto -3 723 -6 857 -6 747 -2 815 29 -939 873 306 407 401
Årets resultat -965 -357 53 35 29 -415 451 153 210 208
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 855 940 618 361 1 394 3 087 3 645 4 007 2 284 582
Omsättningstillgångar 8 253 6 988 4 537 6 711 6 441 3 897 2 850 2 990 2 740 3 789
Tillgångar 10 108 7 928 5 156 7 072 7 835 6 984 6 495 6 997 5 024 4 369
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 241 1 206 1 563 1 510 1 475 1 446 1 861 1 410 1 257 1 048
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 524 295 212 105
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 98 131 4 135 2 072 2 708 1 043 1 897 1 113 207
Kortfristiga skulder 9 867 6 625 3 462 1 427 4 288 2 831 3 067 3 395 2 442 3 010
Skulder och eget kapital 10 108 7 928 5 156 7 072 7 835 6 984 6 495 6 997 5 024 4 369
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
2005-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 -
Löner till övriga anställda 539 824 811 650 351 289 89 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 0 -
Sociala kostnader 215 250 246 233 130 105 33 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 320 7 685 9 610 10 940 12 096 12 377 12 461 12 573 7 572 6 570
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 4 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 411 2 547 3 158 2 675 12 001 12 280 12 434 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 252 367 357 182 481 397 135 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 538 -6 467 -6 429 -2 003 1 515 117 1 865 1 206 950 699
Nettoomsättningförändring -% -19,36% -11,46% -10,84% -2,27% -1,24% -0,84% 68,90% 14,85% -%
Du Pont-modellen -36,42% -84,79% -127,40% -38,91% 0,77% -12,89% 14,55% 5,13% 9,45% 12,22%
Vinstmarginal -86,98% -87,98% -69,34% -25,72% 0,50% -7,33% 7,60% 2,86% 6,40% 8,26%
Bruttovinstmarginal 38,92% 60,96% 44,75% 64,62% 67,60% 76,43% 74,79% 70,93% 69,26% 65,45%
Rörelsekapital/omsättning -38,14% 4,75% 11,35% 49,38% 17,94% 8,68% -1,75% -3,23% 4,01% 12,05%
Soliditet 2,38% 15,21% 30,31% 21,35% 18,83% 20,70% 34,46% 23,19% 28,06% 25,72%
Kassalikviditet 59,55% 71,06% 97,43% 401,82% 104,66% 68,67% 52,69% 44,92% 87,10% 107,87%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...