Visa allt om Asilum AB
Visa allt om Asilum AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 14 - 542 451 458 567 840 613 520 616
Övrig omsättning 542 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 243 - 481 392 378 496 760 514 415 500
Resultat efter finansnetto 244 - 337 250 234 371 647 328 155 233
Årets resultat 190 - 337 250 234 371 647 328 155 233
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 - 1 811 1 811 1 811 1 814 1 824 1 833 1 809 1 781
Omsättningstillgångar 455 - 217 372 339 448 486 449 523 2 087
Tillgångar 455 - 2 028 2 183 2 150 2 262 2 310 2 283 2 332 3 868
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 386 - -53 -391 -638 -872 -1 243 -1 890 -2 218 -2 373
Obeskattade reserver 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 68 - 2 083 2 574 2 788 3 134 3 553 4 173 4 550 6 241
Skulder och eget kapital 455 - 2 028 2 183 2 150 2 262 2 310 2 283 2 332 3 868
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 250 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 556 - 542 451 458 567 840 613 520 616
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 - 0 - - 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 243 - 481 392 381 506 769 523 424 502
Nettoomsättningförändring -% -% 20,18% -1,53% -19,22% -32,50% 37,03% 17,88% -15,58% -%
Du Pont-modellen 53,41% -% 24,26% 17,96% 17,58% 21,93% 32,99% 25,84% 18,40% 13,78%
Vinstmarginal 1 735,71% -% 90,77% 86,92% 82,53% 87,48% 90,71% 96,25% 82,50% 86,53%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 99,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 764,29% -% -344,28% -488,25% -534,72% -473,72% -365,12% -607,50% -774,42% -674,35%
Soliditet 84,84% -% -2,61% -17,91% -29,67% -38,55% -53,81% -82,79% -95,11% -61,35%
Kassalikviditet 669,12% -% 10,42% 14,45% 12,16% 14,29% 13,68% 10,76% 11,49% 33,44%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...