Visa allt om Höörs Marmor & Granit Aktiebolag
Visa allt om Höörs Marmor & Granit Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 221 2 670 2 740 2 845 3 496 3 701 3 359 4 224 3 827 3 872
Övrig omsättning - 3 7 12 24 45 - 179 - -
Rörelseresultat (EBIT) 170 -149 -91 -18 421 432 -107 411 156 672
Resultat efter finansnetto 172 -138 -80 10 443 431 -116 434 163 650
Årets resultat 115 -25 26 7 243 328 103 204 301 339
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 824 860 895 935 978 966 734 899 968 1 094
Omsättningstillgångar 2 626 2 411 2 465 2 683 2 701 2 702 2 787 2 893 2 854 2 727
Tillgångar 3 449 3 271 3 361 3 619 3 678 3 669 3 522 3 791 3 822 3 822
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 780 2 665 2 691 2 665 2 758 2 814 2 486 2 383 2 178 1 877
Obeskattade reserver 153 118 230 345 346 235 251 506 368 630
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 100 17 15 15 222 666 707
Kortfristiga skulder 517 488 440 509 558 605 770 680 609 608
Skulder och eget kapital 3 449 3 271 3 361 3 619 3 678 3 669 3 522 3 791 3 822 3 822
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 281 283 281 286 281 285
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 253 1 116 1 227 1 205 910 861 975 1 007 893 735
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 625 548 519 596 585 588 713 633 550 459
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 100 300 0 0 0 0
Omsättning 3 221 2 673 2 747 2 857 3 520 3 746 3 359 4 403 3 827 3 872
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 805 668 685 711 874 925 840 845 765 968
Personalkostnader per anställd (tkr) 476 420 443 453 449 436 475 388 352 372
Rörelseresultat, EBITDA 206 -113 -51 24 470 500 57 574 317 829
Nettoomsättningförändring 20,64% -2,55% -3,69% -18,62% -5,54% 10,18% -20,48% 10,37% -1,16% -%
Du Pont-modellen 4,99% -4,19% -2,38% 0,28% 12,04% 11,86% -2,92% 12,16% 4,97% 17,77%
Vinstmarginal 5,34% -5,13% -2,92% 0,35% 12,67% 11,75% -3,07% 10,91% 4,96% 17,54%
Bruttovinstmarginal 78,83% 74,23% 79,23% 80,42% 78,49% 73,25% 75,11% 69,91% 70,45% 75,39%
Rörelsekapital/omsättning 65,48% 72,02% 73,91% 76,41% 61,30% 56,66% 60,05% 52,39% 58,66% 54,73%
Soliditet 84,06% 84,29% 85,40% 80,66% 81,92% 81,42% 75,84% 72,47% 63,92% 60,98%
Kassalikviditet 391,49% 377,66% 413,18% 401,96% 383,15% 348,43% 283,77% 321,03% 349,43% 326,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...