Visa allt om Pelles Skogstransporter Sunnaryd AB
Visa allt om Pelles Skogstransporter Sunnaryd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 984 1 169 1 264 1 265 1 421 1 606 3 310 4 237 5 269 2 973
Övrig omsättning 21 235 208 252 155 144 16 621 - 138
Rörelseresultat (EBIT) -18 -153 173 61 -495 -755 -180 403 468 318
Resultat efter finansnetto -53 -179 133 2 -558 -819 -295 143 311 245
Årets resultat -53 -179 133 2 -347 3 4 14 21 23
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 584 1 663 2 195 2 290 2 462 3 178 5 549 6 573 4 931 3 033
Omsättningstillgångar 177 266 235 274 447 607 304 584 1 512 1 012
Tillgångar 1 761 1 930 2 431 2 565 2 909 3 786 5 853 7 157 6 442 4 045
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 293 346 524 392 389 737 734 730 716 695
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 211 1 036 1 346 1 226 946
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 266 1 117 1 481 1 608 1 904 1 838 3 015 3 621 3 067 1 663
Kortfristiga skulder 202 466 424 565 616 1 000 1 069 1 460 1 433 740
Skulder och eget kapital 1 761 1 930 2 431 2 565 2 909 3 786 5 853 7 157 6 442 4 045
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 250 251 325 325 305
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 214 492 376 385 407 212 672 963 632 284
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 150 233 195 194 199 221 357 438 367 235
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 005 1 404 1 472 1 517 1 576 1 750 3 326 4 858 5 269 3 111
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 3 5 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 984 585 632 633 711 803 1 103 847 1 317 1 487
Personalkostnader per anställd (tkr) 375 368 289 297 305 348 451 367 356 433
Rörelseresultat, EBITDA 61 -98 213 324 173 217 925 1 364 1 645 1 200
Nettoomsättningförändring -15,83% -7,52% -0,08% -10,98% -11,52% -51,48% -21,88% -19,59% 77,23% -%
Du Pont-modellen -0,85% -7,77% 7,24% 2,50% -17,02% -19,94% -3,02% 5,70% 7,39% 8,06%
Vinstmarginal -1,52% -12,83% 13,92% 5,06% -34,83% -47,01% -5,35% 9,63% 9,03% 10,97%
Bruttovinstmarginal 97,05% 97,35% 98,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,79% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2,54% -17,11% -14,95% -23,00% -11,89% -24,47% -23,11% -20,68% 1,50% 9,15%
Soliditet 16,64% 17,93% 21,55% 15,28% 13,37% 23,57% 25,59% 23,74% 24,82% 34,02%
Kassalikviditet 74,26% 52,79% 53,30% 48,50% 72,56% 60,70% 28,44% 40,00% 105,51% 136,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...