Visa allt om ML Försäljnings Aktiebolag
Visa allt om ML Försäljnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 39 283 32 743 34 003 39 654 48 057 51 554 49 530 45 276 46 407 42 861
Övrig omsättning 179 - 56 1 3 166 32 28 41 -
Rörelseresultat (EBIT) 166 383 53 83 -211 2 072 1 888 885 1 115 1 838
Resultat efter finansnetto 69 312 14 -27 -317 2 031 1 789 863 1 185 1 841
Årets resultat 69 242 -236 -27 -317 1 813 1 624 823 1 103 1 463
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 68 109 6 722 6 069 6 197 6 035 4 269 255 482 1 058
Omsättningstillgångar 11 241 14 742 8 973 10 443 12 329 13 415 12 614 16 387 15 099 13 159
Tillgångar 11 309 14 850 15 695 16 511 18 526 19 451 16 883 16 642 15 581 14 217
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 250 8 531 10 315 10 550 10 922 11 666 10 150 9 271 8 697 7 594
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 354 531 791 1 186
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 673 2 288 1 110 1 451 1 728 1 522 698 495 0 0
Kortfristiga skulder 7 385 4 031 4 270 4 510 5 876 6 263 5 682 6 345 6 092 5 436
Skulder och eget kapital 11 309 14 850 15 695 16 511 18 526 19 451 16 883 16 642 15 581 14 217
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 2 888 2 145 2 045 1 875 2 104 1 601
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 383 3 482 4 319 5 360 3 622 3 203 3 251 3 466 2 851 2 846
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 382 1 033 1 306 1 643 1 981 1 614 1 614 1 741 1 621 1 421
Utdelning till aktieägare 0 8 350 2 025 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 39 462 32 743 34 059 39 655 48 060 51 720 49 562 45 304 46 448 42 861
Nyckeltal
Antal anställda 12 11 12 12 13 12 13 14 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 274 2 977 2 834 3 305 3 697 4 296 3 810 3 234 3 867 3 572
Personalkostnader per anställd (tkr) 494 435 489 595 680 600 546 530 579 511
Rörelseresultat, EBITDA 239 389 142 302 1 2 234 2 118 1 044 1 443 2 131
Nettoomsättningförändring 19,97% -3,71% -14,25% -17,49% -6,78% 4,09% 9,40% -2,44% 8,27% -%
Du Pont-modellen 1,58% 2,59% 0,34% 0,55% -1,09% 10,73% 11,20% 5,37% 7,61% 12,98%
Vinstmarginal 0,46% 1,17% 0,16% 0,23% -0,42% 4,05% 3,82% 1,97% 2,55% 4,31%
Bruttovinstmarginal 29,35% 30,91% 30,88% 30,68% 29,87% 28,95% 28,91% 30,45% 29,96% 30,36%
Rörelsekapital/omsättning 9,82% 32,71% 13,83% 14,96% 13,43% 13,87% 14,00% 22,18% 19,41% 18,02%
Soliditet 19,90% 57,45% 65,72% 63,90% 58,95% 59,98% 61,66% 58,01% 59,47% 59,42%
Kassalikviditet 89,34% 267,75% 112,13% 126,90% 124,42% 132,43% 127,14% 176,91% 167,93% 162,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...