Visa allt om Digiman AB
Visa allt om Digiman AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 396 433 540 889 1 874 1 956 1 080 1 887 2 130 1 756
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 1 -93 147 571 546 86 347 388 239
Resultat efter finansnetto -12 2 -83 163 592 548 84 347 403 237
Årets resultat -12 1 380 152 362 304 60 203 181 137
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 59 137 217 318 404 111
Omsättningstillgångar 504 615 880 1 407 1 610 1 123 710 868 736 846
Tillgångar 504 615 880 1 407 1 669 1 261 927 1 186 1 140 957
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 300 312 601 351 549 437 258 398 375 332
Obeskattade reserver 0 0 0 574 620 519 387 388 325 177
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 203 303 278 482 500 304 281 400 439 448
Skulder och eget kapital 504 615 880 1 407 1 669 1 261 927 1 186 1 140 957
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 730 562 270 480 694 627
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 253 273 376 468 127 337 148 325 274 220
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 35 40 74 64 150 235 258 392 455 360
Utdelning till aktieägare 0 0 290 130 350 250 125 200 180 138
Omsättning 396 433 540 889 1 874 1 956 1 080 1 887 2 130 1 756
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 3 3 2 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 198 217 540 889 625 652 540 629 1 065 878
Personalkostnader per anställd (tkr) 152 162 468 549 349 389 349 412 734 622
Rörelseresultat, EBITDA -10 1 -93 206 649 625 184 463 452 300
Nettoomsättningförändring -8,55% -19,81% -39,26% -52,56% -4,19% 81,11% -42,77% -11,41% 21,30% -%
Du Pont-modellen -1,98% 0,49% -9,43% 11,87% 35,71% 43,77% 9,39% 29,60% 35,79% 25,18%
Vinstmarginal -2,53% 0,69% -15,37% 18,79% 31,80% 28,22% 8,06% 18,60% 19,15% 13,72%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,74% 100,00% 99,47% 98,73% 99,89%
Rörelsekapital/omsättning 76,01% 72,06% 111,48% 104,05% 59,23% 41,87% 39,72% 24,80% 13,94% 22,67%
Soliditet 59,52% 50,73% 68,30% 55,01% 60,27% 64,99% 58,60% 57,11% 53,42% 48,01%
Kassalikviditet 248,28% 202,97% 316,55% 291,91% 322,00% 369,41% 252,67% 217,00% 167,65% 187,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...