Visa allt om Valter Wiklunds Rör Aktiebolag
Visa allt om Valter Wiklunds Rör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 77 370 535 576 809
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 2 -2 72 15 34
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 2 -4 69 12 31
Årets resultat 0 0 0 0 0 1 15 44 9 23
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 42 49 54 79
Omsättningstillgångar 178 178 178 178 195 196 255 279 212 196
Tillgångar 178 178 178 178 195 196 298 328 267 275
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 173 173 173 173 173 173 242 246 202 194
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 26 18 18
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 5 5 5 22 23 56 55 47 64
Skulder och eget kapital 178 178 178 178 195 196 298 328 267 275
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 7 84 84 164 204
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 1 15 26 47 56
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 70 20 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 77 370 535 576 809
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 77 370 535 576 809
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 8 99 110 212 260
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 2 4 78 40 59
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -79,19% -30,84% -7,12% -28,80% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 1,02% -0,67% 21,95% 5,62% 12,36%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 2,60% -0,54% 13,46% 2,60% 4,20%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 55,84% 62,97% 62,24% 65,62% 54,14%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 224,68% 53,78% 41,87% 28,65% 16,32%
Soliditet 97,19% 97,19% 97,19% 97,19% 88,72% 88,27% 81,21% 80,71% 80,51% 75,26%
Kassalikviditet 3 560,00% 3 560,00% 3 560,00% 3 560,00% 886,36% 852,17% 412,50% 474,55% 400,00% 256,25%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...