Visa allt om Lotsen Granit AB
Visa allt om Lotsen Granit AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 14 946 14 130 13 915 13 222 14 126 10 707 7 985 8 080 9 128 8 413
Övrig omsättning 163 1 600 171 166 238 29 - 292 7 59
Rörelseresultat (EBIT) 669 1 098 191 161 1 346 243 284 374 236 714
Resultat efter finansnetto 66 132 153 11 1 069 112 49 5 10 261
Årets resultat 50 103 110 9 1 040 112 49 5 10 261
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 760 10 457 10 784 10 738 10 881 8 846 9 094 9 122 5 451 2 884
Omsättningstillgångar 5 384 9 828 5 160 6 241 7 061 7 836 6 490 3 597 6 588 6 432
Tillgångar 16 144 20 284 15 944 16 979 17 942 16 682 15 584 12 719 12 040 9 316
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 787 3 737 3 635 3 525 3 516 4 718 4 606 4 557 4 652 4 942
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 685 1 439 732 3 661 3 329 2 700 4 691 5 761 6 611 656
Kortfristiga skulder 11 672 15 108 11 577 9 793 11 097 9 265 6 288 2 401 777 3 718
Skulder och eget kapital 16 144 20 284 15 944 16 979 17 942 16 682 15 584 12 719 12 040 9 316
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 282 699 781 300 385 285
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 221 1 353 1 387 1 701 1 035 436 405 9 446 366 199
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 354 389 397 490 415 382 401 426 273 188
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 100 315
Omsättning 15 109 15 730 14 086 13 388 14 364 10 736 7 985 8 372 9 135 8 472
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 5 5 5 5 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 491 2 355 2 319 2 204 2 825 2 141 1 597 1 616 3 043 2 804
Personalkostnader per anställd (tkr) 276 299 304 381 358 326 326 348 351 233
Rörelseresultat, EBITDA 2 623 2 829 1 533 1 494 2 473 1 197 1 347 1 699 1 266 1 283
Nettoomsättningförändring 5,77% 1,55% 5,24% -6,40% 31,93% 34,09% -1,18% -11,48% 8,50% -%
Du Pont-modellen 4,78% 5,74% 1,53% 1,12% 7,50% 1,50% 1,82% 3,14% 1,98% 7,88%
Vinstmarginal 5,17% 8,24% 1,75% 1,44% 9,53% 2,34% 3,56% 4,94% 2,61% 8,72%
Bruttovinstmarginal 58,73% 57,57% 56,69% 63,51% 66,59% 52,54% 60,13% 68,51% 47,20% 48,71%
Rörelsekapital/omsättning -42,07% -37,37% -46,12% -26,86% -28,57% -13,35% 2,53% 14,80% 63,66% 32,26%
Soliditet 23,46% 18,42% 22,80% 20,76% 19,60% 28,28% 29,56% 35,83% 38,64% 53,05%
Kassalikviditet 43,13% 60,18% 40,81% 47,92% 46,00% 60,80% 68,16% 114,37% 815,06% 172,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...