Visa allt om Lirelli AB
Visa allt om Lirelli AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 12 76 62 71 1 080 2 115 2 449 2 256 2 573 2 377
Övrig omsättning - - - 4 74 33 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -7 23 -12 38 63 97 38 125 108
Resultat efter finansnetto 11 25 19 -15 20 40 90 42 135 94
Årets resultat 8 19 18 -15 11 29 62 29 95 66
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 11 13 16 225 41 61 91 75
Omsättningstillgångar 408 675 870 966 1 170 1 383 1 682 1 630 1 627 1 424
Tillgångar 408 675 881 979 1 186 1 608 1 722 1 691 1 718 1 499
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 376 588 569 551 566 555 558 596 567 473
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 405 550 731 733 728 655 621
Kortfristiga skulder 31 87 312 23 70 322 432 368 497 405
Skulder och eget kapital 408 675 881 979 1 186 1 608 1 722 1 691 1 718 1 499
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 25 213 208 310 321 300 290
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 50 5 - 129 520 520 460 514 455
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 5 2 8 243 454 486 479 464 400
Utdelning till aktieägare 250 220 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 76 62 75 1 154 2 148 2 449 2 256 2 573 2 377
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 76 62 71 540 1 058 1 225 1 128 1 287 1 189
Personalkostnader per anställd (tkr) - 57 8 35 299 596 667 637 646 586
Rörelseresultat, EBITDA -1 -7 26 -9 43 125 130 69 156 129
Nettoomsättningförändring -84,21% 22,58% -12,68% -93,43% -48,94% -13,64% 8,55% -12,32% 8,25% -%
Du Pont-modellen 2,70% 3,56% 2,61% -1,02% 3,54% 4,04% 5,69% 4,85% 9,43% 8,47%
Vinstmarginal 91,67% 31,58% 37,10% -14,08% 3,89% 3,07% 4,00% 3,63% 6,30% 5,34%
Bruttovinstmarginal 83,33% 94,74% 98,39% 95,77% 87,59% 83,17% 82,56% 90,69% 78,55% 74,51%
Rörelsekapital/omsättning 3 141,67% 773,68% 900,00% 1 328,17% 101,85% 50,17% 51,04% 55,94% 43,92% 42,87%
Soliditet 92,16% 87,11% 64,59% 56,28% 47,72% 34,51% 32,40% 35,25% 33,00% 31,55%
Kassalikviditet 1 316,13% 775,86% 278,85% 4 200,00% 1 671,43% 410,25% 367,36% 412,50% 304,83% 321,98%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...