Visa allt om Lirelli AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 76 62 71 1 080 2 115 2 449 2 256 2 573 2 377 2 161
Övrig omsättning - - 4 74 33 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 23 -12 38 63 97 38 125 108 67
Resultat efter finansnetto 25 19 -15 20 40 90 42 135 94 63
Årets resultat 19 18 -15 11 29 62 29 95 66 47
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 11 13 16 225 41 61 91 75 91
Omsättningstillgångar 675 870 966 1 170 1 383 1 682 1 630 1 627 1 424 1 331
Tillgångar 675 881 979 1 186 1 608 1 722 1 691 1 718 1 499 1 421
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 588 569 551 566 555 558 596 567 473 407
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 405 550 731 733 728 655 621 681
Kortfristiga skulder 87 312 23 70 322 432 368 497 405 333
Skulder och eget kapital 675 881 979 1 186 1 608 1 722 1 691 1 718 1 499 1 421
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 25 213 208 310 321 300 290 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 50 5 - 129 520 520 460 514 455 440
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 2 8 243 454 486 479 464 400 374
Utdelning till aktieägare 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 76 62 75 1 154 2 148 2 449 2 256 2 573 2 377 2 161
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 76 62 71 540 1 058 1 225 1 128 1 287 1 189 1 081
Personalkostnader per anställd (tkr) 57 8 35 299 596 667 637 646 586 559
Rörelseresultat, EBITDA -7 26 -9 43 125 130 69 156 129 91
Nettoomsättningförändring 22,58% -12,68% -93,43% -48,94% -13,64% 8,55% -12,32% 8,25% 10,00% -%
Du Pont-modellen 3,56% 2,61% -1,02% 3,54% 4,04% 5,69% 4,85% 9,43% 8,47% 5,35%
Vinstmarginal 31,58% 37,10% -14,08% 3,89% 3,07% 4,00% 3,63% 6,30% 5,34% 3,52%
Bruttovinstmarginal 94,74% 98,39% 95,77% 87,59% 83,17% 82,56% 90,69% 78,55% 74,51% 77,33%
Rörelsekapital/omsättning 773,68% 900,00% 1 328,17% 101,85% 50,17% 51,04% 55,94% 43,92% 42,87% 46,18%
Soliditet 87,11% 64,59% 56,28% 47,72% 34,51% 32,40% 35,25% 33,00% 31,55% 28,64%
Kassalikviditet 775,86% 278,85% 4 200,00% 1 671,43% 410,25% 367,36% 412,50% 304,83% 321,98% 366,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...