Visa allt om Fastighets AB Grusåsen i Växjö
Visa allt om Fastighets AB Grusåsen i Växjö

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 -1 -5 0 -7 -16 -20 -60
Resultat efter finansnetto -1 4 000 0 485 -39 -83 1 957 -17 -34 93
Årets resultat -1 4 316 0 485 -29 -50 1 957 -17 -34 86
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 0 0 0
Omsättningstillgångar 7 405 7 7 102 106 203 131 132 588
Tillgångar 5 807 6 205 5 807 5 807 5 902 5 906 6 003 131 132 588
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 117 6 118 2 102 2 102 2 117 2 118 2 076 118 87 211
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 375 975 3 116 0 0 0
Kortfristiga skulder 691 88 3 706 3 705 3 410 2 813 810 12 46 378
Skulder och eget kapital 5 807 6 205 5 807 5 807 5 902 5 906 6 003 131 132 588
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Utdelning till aktieägare 0 1 000 300 0 0 0 0 0 0 90
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 -1 -5 0 -7 -16 -20 -58
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 19,05%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 11 200,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 21 000,00%
Soliditet 88,12% 98,60% 36,20% 36,20% 35,87% 35,86% 34,58% 90,08% 65,91% 35,88%
Kassalikviditet 1,01% 460,23% 0,19% 0,19% 2,99% 3,77% 25,06% 1 091,67% 286,96% 155,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...