Visa allt om Pantzars Bilplåt AB
Visa allt om Pantzars Bilplåt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 524 3 624 3 445 3 740 4 447 3 589 2 560 1 512 0 0
Övrig omsättning 30 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 185 1 006 1 144 1 096 895 278 406 117 -24 -33
Resultat efter finansnetto 1 149 1 054 1 167 1 015 894 277 406 116 -25 -36
Årets resultat 730 635 709 561 488 178 224 59 0 11
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 985 3 676 3 419 2 941 675 365 54 59 2 2
Omsättningstillgångar 965 932 800 1 166 1 139 738 819 415 206 416
Tillgångar 4 950 4 608 4 219 4 107 1 815 1 104 873 474 208 418
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 765 2 184 1 699 1 154 723 365 377 201 142 242
Obeskattade reserver 1 407 1 195 955 695 442 216 186 85 55 80
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 335 931 913 1 648 133 93 48 52 0 12
Kortfristiga skulder 444 297 651 611 517 430 262 136 10 84
Skulder och eget kapital 4 950 4 608 4 219 4 107 1 815 1 104 873 474 208 418
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 206 206 145 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 357 317 338 387 507 206 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 129 116 106 86 126 111 77 59 0 0
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 130 130 190 60 0 100
Omsättning 3 554 3 624 3 445 3 740 4 447 3 589 2 560 1 512 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 762 1 812 1 723 1 870 2 224 1 795 2 560 1 512 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 249 224 228 241 318 267 284 211 - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 197 1 052 1 205 1 149 951 321 423 131 -24 -33
Nettoomsättningförändring -2,76% 5,20% -7,89% -15,90% 23,91% 40,20% 69,31% -% -% -%
Du Pont-modellen 23,94% 24,00% 29,49% 26,69% 49,31% 25,18% 46,51% 24,68% -% -%
Vinstmarginal 33,63% 30,52% 36,11% 29,30% 20,13% 7,75% 15,86% 7,74% -% -%
Bruttovinstmarginal 69,01% 63,58% 66,15% 59,47% 48,89% 41,04% 48,79% 45,77% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 14,78% 17,52% 4,33% 14,84% 13,99% 8,58% 21,76% 18,45% -% -%
Soliditet 78,03% 67,62% 57,93% 40,57% 57,78% 47,48% 58,89% 55,32% 87,31% 71,67%
Kassalikviditet 217,34% 313,80% 122,89% 190,83% 220,31% 171,63% 312,60% 305,15% 2 060,00% 495,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...