Visa allt om DOKET Aktiebolag
Visa allt om DOKET Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 105 - 29 92 60 128 213 136 17 48
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 73 - 6 34 15 51 173 68 -19 7
Resultat efter finansnetto 73 - 7 39 15 51 174 68 -19 6
Årets resultat 68 - 5 21 10 27 94 47 -19 6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 - 0 6 12 19 25 3 5 9
Omsättningstillgångar 305 - 239 231 207 243 291 167 115 116
Tillgångar 305 - 239 238 219 262 315 170 120 125
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 209 - 149 144 123 152 205 131 84 103
Obeskattade reserver 66 - 78 78 68 68 55 12 0 0
Avsättningar (tkr) 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 31 - 13 16 29 41 55 27 36 22
Skulder och eget kapital 305 - 239 238 219 262 315 170 120 125
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 18 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 6 0 0
Utdelning till aktieägare 50 - 0 0 0 40 80 20 0 0
Omsättning 105 - 29 92 60 128 213 136 17 48
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 - 0 2 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 68 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 14 - -
Rörelseresultat, EBITDA 73 - 12 40 21 57 182 71 -15 11
Nettoomsättningförändring -% -% -68,48% 53,33% -53,12% -39,91% 56,62% 700,00% -64,58% -%
Du Pont-modellen 23,93% -% 2,93% 15,97% 7,31% 19,47% 55,24% 40,00% -15,83% 5,60%
Vinstmarginal 69,52% -% 24,14% 41,30% 26,67% 39,84% 81,69% 50,00% -111,76% 14,58%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 22,92%
Rörelsekapital/omsättning 260,95% -% 779,31% 233,70% 296,67% 157,81% 110,80% 102,94% 464,71% 195,83%
Soliditet 85,40% -% 87,80% 84,66% 79,05% 77,14% 77,65% 82,14% 70,00% 82,40%
Kassalikviditet 983,87% -% 1 838,46% 1 443,75% 713,79% 592,68% 529,09% 618,52% 319,44% 527,27%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...