Visa allt om Josefsson Överby Aktiebolag
Visa allt om Josefsson Överby Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 46 755
Övrig omsättning - 65 - - - - - - 55 -
Rörelseresultat (EBIT) -20 47 -22 -14 -16 -21 -30 -47 -37 -228
Resultat efter finansnetto -19 83 608 72 111 -43 -28 55 425 2 676
Årets resultat -20 64 473 53 99 -43 -27 209 394 2 833
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 3 5 1 008 1 010 57
Omsättningstillgångar 4 928 5 242 5 357 4 895 4 987 5 023 5 232 4 665 4 731 4 922
Tillgångar 4 928 5 242 5 357 4 895 4 987 5 026 5 237 5 673 5 741 4 979
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 917 5 097 5 193 4 870 4 967 5 010 5 181 5 336 5 356 4 591
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 1 239 293
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 144 163 25 20 15 56 336 147 95
Skulder och eget kapital 4 928 5 242 5 357 4 895 4 987 5 026 5 237 5 673 5 741 4 979
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 54 103
Utdelning till aktieägare 4 750 160 0 150 150 143 128 128 228 500
Omsättning 0 65 0 0 0 0 0 0 101 755
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -20 47 -22 -14 -13 -18 -27 -44 -34 -225
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -93,91% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 7,44% 53,93%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 928,26% 355,63%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 88,34%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 9 965,22% 639,34%
Soliditet 99,78% 97,23% 96,94% 99,49% 99,60% 99,68% 98,93% 94,07% 96,29% 96,44%
Kassalikviditet 49 280,00% 3 640,28% 3 286,50% 19 580,00% 24 935,00% 33 486,67% 9 342,86% 1 388,39% 3 218,37% 5 181,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...