Visa allt om Josefsson Överby Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 46 755 14 960
Övrig omsättning 65 - - - - - - 55 - 85
Rörelseresultat (EBIT) 47 -22 -14 -16 -21 -30 -47 -37 -228 331
Resultat efter finansnetto 83 608 72 111 -43 -28 55 425 2 676 260
Årets resultat 64 473 53 99 -43 -27 209 394 2 833 993
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 3 5 1 008 1 010 57 497
Omsättningstillgångar 5 242 5 357 4 895 4 987 5 023 5 232 4 665 4 731 4 922 5 643
Tillgångar 5 242 5 357 4 895 4 987 5 026 5 237 5 673 5 741 4 979 6 139
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 097 5 193 4 870 4 967 5 010 5 181 5 336 5 356 4 591 2 744
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 1 239 293 426
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 144 163 25 20 15 56 336 147 95 2 970
Skulder och eget kapital 5 242 5 357 4 895 4 987 5 026 5 237 5 673 5 741 4 979 6 139
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 370
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 54 103 669
Utdelning till aktieägare 160 0 150 150 143 128 128 228 500 985
Omsättning 65 0 0 0 0 0 0 101 755 15 045
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 2 493
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 409
Rörelseresultat, EBITDA 47 -22 -14 -13 -18 -27 -44 -34 -225 463
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -93,91% -94,95% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 7,44% 53,93% 5,46%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 928,26% 355,63% 2,24%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 88,34% 42,26%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 9 965,22% 639,34% 17,87%
Soliditet 97,23% 96,94% 99,49% 99,60% 99,68% 98,93% 94,07% 96,29% 96,44% 49,69%
Kassalikviditet 3 640,28% 3 286,50% 19 580,00% 24 935,00% 33 486,67% 9 342,86% 1 388,39% 3 218,37% 5 181,05% 190,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...