Visa allt om Lindén Jordbruk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 969 973 944 878 795 547 654 685 666 663
Övrig omsättning - - 18 - - - - - 66 -
Rörelseresultat (EBIT) 434 74 467 502 -78 -8 79 241 -101 126
Resultat efter finansnetto 489 74 468 499 -80 -13 79 238 -99 118
Årets resultat 61 46 230 264 -120 -45 21 238 -99 118
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 078 2 144 1 845 782 755 865 862 965 1 072 1 042
Omsättningstillgångar 286 196 828 1 492 1 023 1 025 1 068 929 572 873
Tillgångar 1 363 2 340 2 673 2 274 1 778 1 890 1 930 1 894 1 644 1 915
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 695 634 1 588 1 358 1 095 1 215 1 260 1 239 1 001 1 100
Obeskattade reserver 170 100 140 40 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 268 1 524 814 828 647 667 645 601 621 652
Kortfristiga skulder 230 82 130 48 36 8 26 53 22 163
Skulder och eget kapital 1 363 2 340 2 673 2 274 1 778 1 890 1 930 1 894 1 644 1 915
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 9 0 0 0 0 0 11 6 1
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 3 0 0 0 0 0 1 10 29
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 969 973 962 878 795 547 654 685 732 663
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 973 - - - - - 685 666 663
Personalkostnader per anställd (tkr) - 12 - - - - - 12 18 30
Rörelseresultat, EBITDA 514 406 572 614 32 101 181 348 -10 209
Nettoomsättningförändring -0,41% 3,07% 7,52% 10,44% 45,34% -16,36% -4,53% 2,85% 0,45% -%
Du Pont-modellen 35,88% 3,16% 17,55% 22,08% -4,39% -0,42% 4,40% 12,94% -5,54% 6,63%
Vinstmarginal 50,46% 7,61% 49,68% 57,18% -9,81% -1,46% 13,00% 35,77% -13,66% 19,16%
Bruttovinstmarginal 96,59% 100,00% 98,31% 97,38% 97,99% 99,82% 67,43% 88,61% 84,38% 70,44%
Rörelsekapital/omsättning 5,78% 11,72% 73,94% 164,46% 124,15% 185,92% 159,33% 127,88% 82,58% 107,09%
Soliditet 60,72% 30,43% 63,27% 61,01% 61,59% 64,29% 65,28% 65,42% 60,89% 57,44%
Kassalikviditet 124,35% 239,02% 636,92% 3 108,33% 2 841,67% 12 812,50% 4 107,69% 1 752,83% 2 600,00% 535,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...