Visa allt om Ingenjörsfirman Karl Östling Aktiebolag
Visa allt om Ingenjörsfirman Karl Östling Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 7 0 0 0 0 0 15 27 4 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 -5 -4 -15 -4 -9 -2 12 -19 -30
Resultat efter finansnetto 2 -5 -9 -9 -1 -6 4 18 -13 -26
Årets resultat 2 -5 -9 -8 -1 -6 4 18 -13 -26
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 360 357 362 373 383 386 395 390 421 424
Tillgångar 360 357 362 373 383 386 395 390 421 424
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 122 119 294 303 311 312 318 314 296 398
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 238 237 67 70 72 74 76 76 125 26
Skulder och eget kapital 360 357 362 373 383 386 395 390 421 424
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 170 0 0 0 0 0 0 89
Omsättning 7 0 0 0 0 0 15 27 4 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 -5 -4 -15 -4 -9 -2 12 -19 -30
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -44,44% 575,00% -% -%
Du Pont-modellen 0,56% -% -% -% -% -% 1,01% 4,87% -3,09% -%
Vinstmarginal 28,57% -% -% -% -% -% 26,67% 70,37% -325,00% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 1 742,86% -% -% -% -% -% 2 126,67% 1 162,96% 7 400,00% -%
Soliditet 33,89% 33,33% 81,22% 81,23% 81,20% 80,83% 80,51% 80,51% 70,31% 93,87%
Kassalikviditet 151,26% 150,63% 540,30% 532,86% 531,94% 521,62% 519,74% 513,16% 336,80% 1 630,77%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...