Visa allt om Nordanstig Taxi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 3 706 3 688 3 248 2 852 4 772 4 286 4 498 4 541 4 309 4 243
Övrig omsättning 12 27 - 14 - 4 24 - 5 7
Rörelseresultat (EBIT) 85 261 -103 -438 551 205 57 180 160 133
Resultat efter finansnetto 83 278 -122 -445 527 204 57 181 157 114
Årets resultat 83 278 -85 -286 242 149 58 142 120 122
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 204 287 399 166 233 176 3 76 126 191
Omsättningstillgångar 698 555 402 480 1 225 859 775 679 625 796
Tillgångar 901 842 801 645 1 457 1 035 777 755 751 986
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 423 341 63 88 502 388 359 397 343 423
Obeskattade reserver 0 0 0 36 195 0 0 25 45 57
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 118 201 303 41 164 220 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 360 300 435 480 596 427 418 332 363 506
Skulder och eget kapital 901 842 801 645 1 457 1 035 777 755 751 986
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 164 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 278 263 256 318 535 371 300 247 3 558
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 87 94 94 116 185 133 117 86 51 180
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 128 127 120 96 88 0
Omsättning 3 718 3 715 3 248 2 866 4 772 4 290 4 522 4 541 4 314 4 250
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 706 3 688 3 248 1 426 2 386 2 143 4 498 4 541 4 309 1 414
Personalkostnader per anställd (tkr) 200 194 188 196 361 254 420 335 218 249
Rörelseresultat, EBITDA 168 373 -8 -365 589 208 94 230 211 251
Nettoomsättningförändring 0,49% 13,55% 13,88% -40,23% 11,34% -4,71% -0,95% 5,38% 1,56% -%
Du Pont-modellen 10,54% 35,15% -12,86% -67,91% 37,82% 19,81% 7,46% 23,97% 21,44% 13,49%
Vinstmarginal 2,56% 8,03% -3,17% -15,36% 11,55% 4,78% 1,29% 3,99% 3,74% 3,13%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,12% 6,91% -1,02% 0,00% 13,18% 10,08% 7,94% 7,64% 6,08% 6,83%
Soliditet 46,95% 40,50% 7,87% 17,76% 44,32% 37,49% 46,20% 54,97% 49,99% 47,06%
Kassalikviditet 193,89% 185,00% 92,41% 100,00% 205,54% 201,17% 185,41% 204,52% 172,18% 157,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...