Visa allt om Rossekraft Aktiebolag
Visa allt om Rossekraft Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 162 252 262 659 493 1 130 1 923 1 362 622 1 126
Övrig omsättning - - - - - 3 401 46 70 13 -
Rörelseresultat (EBIT) -264 -158 -395 -168 -795 2 865 416 844 81 352
Resultat efter finansnetto -154 -158 -395 -148 -755 2 842 380 773 22 305
Årets resultat -154 -158 11 -13 2 1 596 196 457 35 162
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 109 1 596 1 680 1 764 1 785 1 234 3 182 3 165 3 346 3 483
Omsättningstillgångar 21 55 200 1 121 2 429 4 063 487 657 192 338
Tillgångar 1 129 1 651 1 880 2 885 4 214 5 297 3 669 3 823 3 538 3 822
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 912 1 066 1 475 2 164 2 627 3 075 1 606 2 210 1 753 1 719
Obeskattade reserver 0 0 0 410 545 1 310 642 533 398 428
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 192 504 328 256 559 216 1 006 790 1 093 1 340
Kortfristiga skulder 26 81 77 55 483 695 415 290 294 336
Skulder och eget kapital 1 129 1 651 1 880 2 885 4 214 5 297 3 669 3 823 3 538 3 822
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 950 778 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 180 278 485 0 1 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 18 28 50 133 113 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 250 300 450 450 127 800 0 0
Omsättning 162 252 262 659 493 4 531 1 969 1 432 635 1 126
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 81 126 131 330 247 565 962 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 99 153 268 542 449 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -180 -74 -311 -103 -713 2 931 562 1 003 244 543
Nettoomsättningförändring -35,71% -3,82% -60,24% 33,67% -56,37% -41,24% 41,19% 118,97% -44,76% -%
Du Pont-modellen -13,64% -9,51% -21,01% -4,96% -17,87% 54,09% 11,34% 22,08% 2,29% 9,21%
Vinstmarginal -95,06% -62,30% -150,76% -21,70% -152,74% 253,54% 21,63% 61,97% 13,02% 31,26%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,09% -10,32% 46,95% 161,76% 394,73% 298,05% 3,74% 26,95% -16,40% 0,18%
Soliditet 80,78% 64,57% 78,46% 85,48% 71,87% 76,28% 56,67% 67,85% 57,65% 53,04%
Kassalikviditet 80,77% 67,90% 259,74% 2 038,18% 502,90% 584,60% 117,35% 226,55% 65,31% 100,60%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...