Visa allt om Gäfvert Hair Design Aktiebolag
Visa allt om Gäfvert Hair Design Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 581 2 112 1 739 1 565 1 650 1 634 1 432 1 477 1 314 1 512
Övrig omsättning 206 219 193 329 319 302 310 315 279 241
Rörelseresultat (EBIT) 93 346 33 115 -43 171 -71 -119 10 22
Resultat efter finansnetto 119 346 33 120 -41 169 -82 -109 23 23
Årets resultat 87 268 22 94 -41 143 -82 5 12 21
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 284 284 284 352 358 320 377 143 177
Omsättningstillgångar 969 650 439 416 335 477 373 387 1 093 1 359
Tillgångar 969 935 723 700 687 835 692 764 1 235 1 537
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 207 721 454 432 338 479 336 418 503 580
Obeskattade reserver 542 0 0 0 0 0 0 0 122 122
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 220 213 270 268 349 356 357 346 611 835
Skulder och eget kapital 969 935 723 700 687 835 692 764 1 235 1 537
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 600 611 517 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 660 858 733 617 737 612 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 368 460 456 458 440 406 399 413 373 403
Utdelning till aktieägare 300 60 0 0 0 100 0 0 90 89
Omsättning 1 787 2 331 1 932 1 894 1 969 1 936 1 742 1 792 1 593 1 753
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 791 1 056 580 783 825 817 716 739 657 756
Personalkostnader per anställd (tkr) 540 664 398 550 600 522 515 521 455 502
Rörelseresultat, EBITDA 93 346 33 117 -37 182 -14 -42 80 103
Nettoomsättningförändring -25,14% 21,45% 11,12% -5,15% 0,98% 14,11% -3,05% 12,40% -13,10% -%
Du Pont-modellen 12,18% 37,01% 4,70% 17,14% -5,97% 20,60% -10,12% -12,83% 2,59% 1,95%
Vinstmarginal 7,46% 16,38% 1,96% 7,67% -2,48% 10,53% -4,89% -6,64% 2,44% 1,98%
Bruttovinstmarginal 85,39% 85,80% 85,45% 79,55% 76,61% 81,58% 79,68% 76,37% 81,35% 80,69%
Rörelsekapital/omsättning 47,38% 20,69% 9,72% 9,46% -0,85% 7,41% 1,12% 2,78% 36,68% 34,66%
Soliditet 64,99% 77,11% 62,79% 61,71% 49,20% 57,37% 48,55% 54,71% 47,84% 43,45%
Kassalikviditet 385,45% 247,89% 116,30% 91,04% 61,03% 109,27% 79,83% 90,17% 164,16% 151,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...