Visa allt om Fredriksson Produktion Aktiebolag
Visa allt om Fredriksson Produktion Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 1 325 0 125 458 631
Övrig omsättning - - - - - - 198 3 074 121 429
Rörelseresultat (EBIT) -92 -300 -405 -345 -278 -26 -392 985 -1 866 -939
Resultat efter finansnetto -92 405 -403 -341 -218 -26 -392 1 007 -1 669 -642
Årets resultat 182 405 -292 -266 -218 -26 -352 933 -1 043 6
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 137 137 138 103 121 156 9 186 10 254
Omsättningstillgångar 915 1 446 963 828 869 1 180 1 458 11 684 2 277 3 282
Tillgångar 915 1 446 1 099 965 1 008 1 283 1 579 11 840 11 464 13 536
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 855 1 373 968 866 923 1 141 1 167 1 519 586 1 628
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 40 0 626
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 9 077 10 148 10 441
Kortfristiga skulder 61 73 131 99 84 142 412 1 205 730 841
Skulder och eget kapital 915 1 446 1 099 965 1 008 1 283 1 579 11 840 11 464 13 536
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 166 1 170 945 680
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 56 438 370 351
Utdelning till aktieägare 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 1 325 198 3 199 579 1 060
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 63 229 316
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 63 728 634 522
Rörelseresultat, EBITDA -92 -300 -405 -343 -267 -8 -368 1 139 -1 684 -757
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -99,69% -% -100,00% -72,71% -27,42% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -21,53% -1,95% -% 8,53% -14,53% -4,72%
Vinstmarginal -% -% -% -% -21 700,00% -7,69% -% 808,00% -363,76% -101,27%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 78 500,00% 319,38% -% 8 383,20% 337,77% 386,85%
Soliditet 93,44% 94,95% 88,08% 89,74% 91,57% 88,93% 73,91% 13,07% 5,11% 15,36%
Kassalikviditet 1 500,00% 1 980,82% 735,11% 836,36% 1 034,52% 830,99% 353,88% 969,63% 311,92% 390,25%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...