Visa allt om Mabentho Aktiebolag
Visa allt om Mabentho Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 621 1 595 1 798 1 729 939 682 676 241 181 185
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 498 452 269 229 239 51 36 70 50 69
Resultat efter finansnetto 342 182 127 87 122 5 -4 12 11 -4
Årets resultat 200 107 75 48 68 5 -4 9 11 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 662 6 328 6 003 6 007 5 126 2 902 2 569 1 948 1 165 1 117
Omsättningstillgångar 1 647 153 372 627 118 33 91 68 42 113
Tillgångar 14 309 6 481 6 374 6 634 5 244 2 934 2 659 2 017 1 207 1 231
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 869 669 561 486 438 371 366 370 361 350
Obeskattade reserver 210 125 81 51 30 0 0 0 0 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 376 5 008 5 155 5 309 4 526 2 442 2 160 1 561 780 820
Kortfristiga skulder 855 679 577 787 250 122 134 86 66 57
Skulder och eget kapital 14 309 6 481 6 374 6 634 5 244 2 934 2 659 2 017 1 207 1 231
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 244 224 448 35 79 151 145 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 85 82 151 9 30 54 49 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 621 1 595 1 798 1 729 939 682 676 241 181 185
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 621 1 595 899 1 729 939 682 676 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 329 306 300 55 110 205 194 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 698 621 443 391 369 142 96 119 99 110
Nettoomsättningförändring 1,63% -11,29% 3,99% 84,13% 37,68% 0,89% 180,50% 33,15% -2,16% -%
Du Pont-modellen 3,48% 6,97% 4,24% 3,47% 4,58% 1,74% 1,35% 3,47% 4,14% 5,61%
Vinstmarginal 30,72% 28,34% 15,02% 13,30% 25,56% 7,48% 5,33% 29,05% 27,62% 37,30%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 98,09% 87,86% 100,00% 89,94% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 48,86% -32,98% -11,40% -9,25% -14,06% -13,05% -6,36% -7,47% -13,26% 30,27%
Soliditet 7,22% 11,83% 9,79% 7,89% 8,77% 12,64% 13,76% 18,34% 29,91% 28,67%
Kassalikviditet 192,63% 22,53% 64,47% 78,14% 42,40% 17,21% 67,91% 79,07% 63,64% 198,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...