Visa allt om Storstadens Rör Aktiebolag
Visa allt om Storstadens Rör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 34 120 35 161 26 764 37 257 27 983 29 350 27 796 30 300 29 154 23 055
Övrig omsättning 131 140 - 5 38 81 - - 79 28
Rörelseresultat (EBIT) -1 655 -999 1 098 3 068 -53 392 1 438 3 865 2 136 1 866
Resultat efter finansnetto -1 791 -1 011 1 106 3 052 -83 389 1 445 3 945 2 259 1 901
Årets resultat -1 180 22 611 1 592 -84 248 2 48 1 159 1 838
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 462 218 295 241 227 0 54 88 111 133
Omsättningstillgångar 6 470 7 526 8 651 6 859 5 317 6 290 5 531 12 640 10 119 11 371
Tillgångar 7 932 7 744 8 946 7 099 5 544 6 290 5 585 12 728 10 230 11 504
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 171 1 351 1 939 2 248 657 741 492 490 1 243 1 739
Obeskattade reserver 0 0 1 060 762 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 831 0 0 0 0 0 1 642 4 943 1 228 1 648
Kortfristiga skulder 4 830 6 293 5 847 3 989 4 888 5 550 3 450 7 294 7 760 8 116
Skulder och eget kapital 7 932 7 744 8 946 7 099 5 544 6 290 5 585 12 728 10 230 11 504
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 1 234 0 - 0 912 834 529 496 600 576
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 8 313 8 003 7 873 8 069 5 248 5 012 6 388 5 942 5 168 4 612
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 3 801 3 161 3 281 3 269 2 524 2 238 2 279 2 293 2 086 1 863
Utdelning till aktieägare 0 0 610 920 0 0 0 0 0 0
Omsättning 34 251 35 301 26 764 37 262 28 021 29 431 27 796 30 300 29 233 23 083
Nyckeltal
Antal anställda 26 22 23 22 18 16 19 23 19 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 312 1 598 1 164 1 694 1 555 1 834 1 463 1 317 1 534 1 356
Personalkostnader per anställd (tkr) 524 511 478 522 485 505 507 406 441 443
Rörelseresultat, EBITDA -1 540 -883 1 205 3 142 4 426 1 472 3 918 2 197 1 949
Nettoomsättningförändring -2,96% 31,37% -28,16% 33,14% -4,66% 5,59% -8,26% 3,93% 26,45% -%
Du Pont-modellen -20,71% -12,89% 12,37% 43,26% -0,96% 6,23% 25,89% 31,00% 22,10% 16,56%
Vinstmarginal -4,82% -2,84% 4,14% 8,24% -0,19% 1,34% 5,20% 13,02% 7,76% 8,26%
Bruttovinstmarginal 44,50% 33,28% 55,99% 46,90% 41,84% 37,95% 46,46% 50,11% 43,43% 47,97%
Rörelsekapital/omsättning 4,81% 3,51% 10,48% 7,70% 1,53% 2,52% 7,49% 17,64% 8,09% 14,12%
Soliditet 2,16% 17,45% 30,92% 39,58% 11,85% 11,78% 8,81% 3,85% 12,15% 15,12%
Kassalikviditet 124,24% 108,41% 141,80% 162,97% 101,47% 106,11% 140,14% 135,97% 90,35% 89,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...