Visa allt om Fritidsagenten Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 5 155 5 400 3 048 0 0 0 0 3 852 5 748 5 433
Övrig omsättning 84 128 46 - - - - 350 345 -
Rörelseresultat (EBIT) 88 382 -489 -509 -7 -25 -40 39 346 262
Resultat efter finansnetto 60 344 -493 -516 -2 60 -43 -83 283 208
Årets resultat 60 344 -493 -516 -2 55 -43 38 151 110
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 97 160 223 270 0 0 0 0 50 77
Omsättningstillgångar 161 550 598 173 527 529 2 060 2 250 1 942 1 770
Tillgångar 258 710 821 443 527 529 2 060 2 250 1 991 1 847
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 249 489 144 137 503 505 450 493 454 304
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 140 70
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 253 191
Kortfristiga skulder 10 222 677 306 25 25 1 610 1 758 1 143 1 283
Skulder och eget kapital 258 710 821 443 527 529 2 060 2 250 1 991 1 847
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 58 88 163
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 460 521 541 0 0 0 0 357 310 92
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 140 164 170 0 0 0 0 119 116 69
Utdelning till aktieägare 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 239 5 528 3 094 0 0 0 0 4 202 6 093 5 433
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 0 0 1 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 155 5 400 3 048 - - - - 3 852 1 916 1 811
Personalkostnader per anställd (tkr) 600 1 070 978 - - - - 553 178 121
Rörelseresultat, EBITDA 151 445 -428 -479 -7 -25 -40 39 373 291
Nettoomsättningförändring -4,54% 77,17% -% -% -% -% -100,00% -32,99% 5,80% -%
Du Pont-modellen 56,59% 62,25% -58,34% -% -% -% -% 1,73% 17,38% 14,19%
Vinstmarginal 2,83% 8,19% -15,72% -% -% -% -% 1,01% 6,02% 4,82%
Bruttovinstmarginal 30,51% 35,76% 33,10% -% -% -% -% 20,53% 22,53% 27,35%
Rörelsekapital/omsättning 2,93% 6,07% -2,59% -% -% -% -% 12,77% 13,90% 8,96%
Soliditet 96,51% 68,87% 17,54% 30,93% 95,45% 95,46% 21,84% 21,91% 27,87% 19,19%
Kassalikviditet 1 610,00% 247,75% 88,33% 56,54% 2 108,00% 2 116,00% 127,95% 127,99% 65,70% 19,56%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...