Visa allt om Linghems Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Linghems Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 20 995 19 790 19 888 19 302 15 915 11 515 10 190 9 356 9 351 9 102
Övrig omsättning - 238 568 42 167 295 509 264 147 415
Rörelseresultat (EBIT) 808 1 061 2 286 1 844 1 312 1 098 1 264 1 016 608 786
Resultat efter finansnetto 731 947 2 086 1 612 992 939 1 186 1 605 437 624
Årets resultat 709 643 1 147 463 323 355 394 1 100 197 226
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 969 11 430 13 193 13 684 14 519 10 073 8 699 8 155 7 417 6 693
Omsättningstillgångar 6 407 7 172 7 106 5 931 4 062 2 959 3 045 3 297 2 286 1 909
Tillgångar 18 376 18 602 20 299 19 615 18 581 13 031 11 744 11 451 9 704 8 602
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 419 5 710 5 267 4 120 3 857 3 533 3 179 2 985 1 885 1 687
Obeskattade reserver 5 466 5 652 5 529 4 920 3 939 3 389 2 927 2 297 1 921 1 739
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 374 2 895 4 928 5 920 6 992 3 656 3 004 3 523 3 664 3 152
Kortfristiga skulder 4 116 4 345 4 575 4 654 3 793 2 453 2 635 2 646 2 234 2 024
Skulder och eget kapital 18 376 18 602 20 299 19 615 18 581 13 031 11 744 11 451 9 704 8 602
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 425 500 531 692 636
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 615 4 712 4 070 4 236 3 118 2 193 1 798 1 562 1 458 1 496
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 041 1 578 1 229 1 298 1 014 800 825 798 833 772
Utdelning till aktieägare 0 0 200 0 200 0 0 200 0 0
Omsättning 20 995 20 028 20 456 19 344 16 082 11 810 10 699 9 620 9 498 9 517
Nyckeltal
Antal anställda 15 13 11 10 8 7 7 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 400 1 522 1 808 1 930 1 989 1 645 1 456 1 559 1 559 1 517
Personalkostnader per anställd (tkr) 530 501 502 591 554 521 479 522 537 522
Rörelseresultat, EBITDA 3 378 3 500 4 563 3 957 3 163 2 615 2 662 2 181 1 620 1 802
Nettoomsättningförändring 6,09% -0,49% 3,04% 21,28% 38,21% 13,00% 8,91% 0,05% 2,74% -%
Du Pont-modellen 4,51% 5,92% 11,43% 9,62% 7,27% 8,65% 11,23% 15,85% 7,08% 9,92%
Vinstmarginal 3,94% 5,57% 11,67% 9,77% 8,48% 9,79% 12,94% 19,40% 7,35% 9,37%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,91% 14,28% 12,73% 6,62% 1,69% 4,39% 4,02% 6,96% 0,56% -1,26%
Soliditet 58,13% 54,40% 47,19% 39,49% 36,38% 46,28% 45,44% 40,51% 33,68% 34,17%
Kassalikviditet 154,23% 163,87% 154,56% 126,67% 106,25% 120,63% 115,56% 124,60% 102,33% 94,32%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...