Visa allt om Stora Sundby Bygg Aktiebolag
Visa allt om Stora Sundby Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 349 381 1 183 1 409 1 221 1 230 1 031 1 081 861
Övrig omsättning 51 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 34 95 -31 153 247 75 144 174 64 24
Resultat efter finansnetto 88 211 57 193 272 85 147 180 88 38
Årets resultat 69 165 44 142 201 63 124 130 63 30
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Omsättningstillgångar 245 464 519 775 1 192 1 228 1 051 951 838 816
Tillgångar 245 464 519 775 1 192 1 228 1 051 951 838 820
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 179 295 430 686 1 044 944 881 807 677 614
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 21 21 21
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 67 169 88 89 148 285 170 122 139 185
Skulder och eget kapital 245 464 519 775 1 192 1 228 1 051 951 838 820
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 276 252 246 240 240 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 75 75 215 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 8 8 83 104 100 99 99 97 108
Utdelning till aktieägare 0 0 300 300 500 100 0 50 0 0
Omsättning 51 349 381 1 183 1 409 1 221 1 230 1 031 1 081 861
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 349 381 1 183 1 409 1 221 1 230 1 031 1 081 861
Personalkostnader per anställd (tkr) - 83 87 301 393 354 346 340 338 360
Rörelseresultat, EBITDA 34 95 -31 153 247 75 144 174 68 29
Nettoomsättningförändring -100,00% -8,40% -67,79% -16,04% 15,40% -0,73% 19,30% -4,63% 25,55% -%
Du Pont-modellen -% 45,69% 11,75% 25,16% 22,99% 7,00% 14,08% 19,14% 10,86% 4,88%
Vinstmarginal -% 60,74% 16,01% 16,48% 19,45% 7,04% 12,03% 17,65% 8,42% 4,65%
Bruttovinstmarginal -% 66,19% 53,81% 45,14% 51,60% 48,24% 48,05% 59,46% 47,73% 56,56%
Rörelsekapital/omsättning -% 84,53% 113,12% 57,99% 74,10% 77,23% 71,63% 80,41% 64,66% 73,29%
Soliditet 73,06% 63,58% 82,85% 88,52% 87,58% 76,87% 83,82% 86,45% 82,59% 76,72%
Kassalikviditet 365,67% 274,56% 589,77% 870,79% 805,41% 430,88% 618,24% 779,51% 602,88% 441,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...