Visa allt om Stora Sundby Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 349 381 1 183 1 409 1 221 1 230 1 031 1 081 861 852
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 95 -31 153 247 75 144 174 64 24 -80
Resultat efter finansnetto 211 57 193 272 85 147 180 88 38 -51
Årets resultat 165 44 142 201 63 124 130 63 30 4
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9
Omsättningstillgångar 464 519 775 1 192 1 228 1 051 951 838 816 705
Tillgångar 464 519 775 1 192 1 228 1 051 951 838 820 714
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 295 430 686 1 044 944 881 807 677 614 584
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 21 21 21 21
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 169 88 89 148 285 170 122 139 185 108
Skulder och eget kapital 464 519 775 1 192 1 228 1 051 951 838 820 714
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 276 252 246 240 240 240 228
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 75 75 215 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 8 8 83 104 100 99 99 97 108 110
Utdelning till aktieägare 0 300 300 500 100 0 50 0 0 0
Omsättning 349 381 1 183 1 409 1 221 1 230 1 031 1 081 861 852
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 349 381 1 183 1 409 1 221 1 230 1 031 1 081 861 852
Personalkostnader per anställd (tkr) 83 87 301 393 354 346 340 338 360 343
Rörelseresultat, EBITDA 95 -31 153 247 75 144 174 68 29 -43
Nettoomsättningförändring -8,40% -67,79% -16,04% 15,40% -0,73% 19,30% -4,63% 25,55% 1,06% -%
Du Pont-modellen 45,69% 11,75% 25,16% 22,99% 7,00% 14,08% 19,14% 10,86% 4,88% -7,00%
Vinstmarginal 60,74% 16,01% 16,48% 19,45% 7,04% 12,03% 17,65% 8,42% 4,65% -5,87%
Bruttovinstmarginal 66,19% 53,81% 45,14% 51,60% 48,24% 48,05% 59,46% 47,73% 56,56% 44,84%
Rörelsekapital/omsättning 84,53% 113,12% 57,99% 74,10% 77,23% 71,63% 80,41% 64,66% 73,29% 70,07%
Soliditet 63,58% 82,85% 88,52% 87,58% 76,87% 83,82% 86,45% 82,59% 76,72% 83,91%
Kassalikviditet 274,56% 589,77% 870,79% 805,41% 430,88% 618,24% 779,51% 602,88% 441,08% 652,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...