Visa allt om Mats Melin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - 49 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 42 0 0 0 0 0 0 0 -1
Resultat efter finansnetto 17 131 4 639 3 817 1 412 10 1 516 13 1 011 5
Årets resultat 1 92 10 099 2 213 772 658 838 981 546 442
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 483 475 475 475 475 475 475 475
Omsättningstillgångar 11 615 12 686 13 879 6 731 2 673 2 212 2 101 1 972 874 538
Tillgångar 11 615 12 686 14 362 7 206 3 148 2 687 2 576 2 447 1 349 1 013
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 563 12 562 11 578 2 379 916 844 987 1 149 668 622
Obeskattade reserver 0 0 0 2 750 1 945 1 592 1 284 912 466 216
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 2 077 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 52 125 2 784 0 287 251 306 386 215 175
Skulder och eget kapital 11 615 12 686 14 362 7 206 3 148 2 687 2 576 2 447 1 349 1 013
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 - - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 - - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 150 1 000 800 900 750 700 800 1 000 500 500
Omsättning 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 - - - 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 42 0 0 0 0 0 0 0 -1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,55% 99,02% 80,62% 61,14% 74,63% 75,08% 75,05% 73,79% 74,39% 76,75%
Kassalikviditet 22 336,54% 10 148,80% 498,53% -% 931,36% 881,27% 686,60% 510,88% 406,51% 307,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...