Visa allt om Inpipe Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 47 808 37 640 52 379 47 549 55 971 56 873 47 731 44 864 44 766 42 383
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 224 -5 343 -263 482 2 167 4 755 73 -735 -1 925 -5 965
Resultat efter finansnetto 1 014 -5 556 -409 293 1 937 4 516 -239 -1 340 -2 501 -6 464
Årets resultat 1 014 -5 556 -409 293 1 937 4 516 -239 -1 340 -2 501 -6 464
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 886 5 111 6 127 6 551 5 646 6 986 8 487 9 690 10 984 12 585
Omsättningstillgångar 23 408 21 137 27 002 23 507 26 925 21 301 20 785 16 313 18 772 16 824
Tillgångar 28 294 26 248 33 129 30 057 32 571 28 287 29 272 26 003 29 756 29 409
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 923 10 909 16 465 16 874 16 581 14 644 10 128 10 366 11 706 14 207
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 726 600 600 600 600 600 600 600 0 0
Långfristiga skulder 4 385 4 707 4 713 5 645 0 5 000 11 752 7 776 10 240 7 541
Kortfristiga skulder 11 261 10 032 11 350 6 938 15 389 8 043 6 792 7 259 7 810 7 660
Skulder och eget kapital 28 294 26 248 33 129 30 057 32 571 28 287 29 272 26 003 29 756 29 409
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 923 758 835 927 927 891 858 902 733 699
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 247 9 135 8 401 7 873 7 456 7 051 6 660 6 995 6 464 7 975
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 3 006 3 647 3 539 3 355 3 182 3 053 2 693 3 399 3 531 3 829
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 47 808 37 640 52 379 47 549 55 971 56 873 47 731 44 864 44 766 42 383
Nyckeltal
Antal anställda 21 24 25 22 22 22 23 23 23 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 277 1 568 2 095 2 161 2 544 2 585 2 075 1 951 1 946 1 766
Personalkostnader per anställd (tkr) 580 564 511 553 526 500 444 491 466 521
Rörelseresultat, EBITDA 2 586 -4 164 1 116 2 437 4 016 6 668 2 575 1 555 653 -3 318
Nettoomsättningförändring 27,01% -28,14% 10,16% -15,05% -1,59% 19,15% 6,39% 0,22% 5,62% -%
Du Pont-modellen 4,33% -20,35% -0,79% 1,63% 6,71% 16,81% 0,26% -2,79% -6,46% -20,28%
Vinstmarginal 2,56% -14,19% -0,50% 1,03% 3,90% 8,36% 0,16% -1,62% -4,29% -14,07%
Bruttovinstmarginal 11,65% -1,31% 5,84% 8,80% 9,49% 13,67% 6,44% 4,41% 2,64% -4,81%
Rörelsekapital/omsättning 25,41% 29,50% 29,88% 34,85% 20,61% 23,31% 29,32% 20,18% 24,49% 21,62%
Soliditet 42,14% 41,56% 49,70% 56,14% 50,91% 51,77% 34,60% 39,86% 39,34% 48,31%
Kassalikviditet 94,77% 82,21% 102,52% 135,02% 106,20% 118,92% 135,92% 82,66% 117,54% 103,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...