Visa allt om Inpipe Sweden Aktiebolag
Visa allt om Inpipe Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 47 247 47 808 37 640 52 379 47 549 55 971 56 873 47 731 44 864 44 766
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 383 1 224 -5 343 -263 482 2 167 4 755 73 -735 -1 925
Resultat efter finansnetto 2 211 1 014 -5 556 -409 293 1 937 4 516 -239 -1 340 -2 501
Årets resultat 2 211 1 014 -5 556 -409 293 1 937 4 516 -239 -1 340 -2 501
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 972 4 886 5 111 6 127 6 551 5 646 6 986 8 487 9 690 10 984
Omsättningstillgångar 18 582 23 408 21 137 27 002 23 507 26 925 21 301 20 785 16 313 18 772
Tillgångar 22 554 28 294 26 248 33 129 30 057 32 571 28 287 29 272 26 003 29 756
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 134 11 923 10 909 16 465 16 874 16 581 14 644 10 128 10 366 11 706
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 500 726 600 600 600 600 600 600 600 0
Långfristiga skulder 0 4 385 4 707 4 713 5 645 0 5 000 11 752 7 776 10 240
Kortfristiga skulder 7 920 11 261 10 032 11 350 6 938 15 389 8 043 6 792 7 259 7 810
Skulder och eget kapital 22 554 28 294 26 248 33 129 30 057 32 571 28 287 29 272 26 003 29 756
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 042 923 758 835 927 927 891 858 902 733
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 7 080 8 247 9 135 8 401 7 873 7 456 7 051 6 660 6 995 6 464
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 3 161 3 006 3 647 3 539 3 355 3 182 3 053 2 693 3 399 3 531
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 47 247 47 808 37 640 52 379 47 549 55 971 56 873 47 731 44 864 44 766
Nyckeltal
Antal anställda 19 21 24 25 22 22 22 23 23 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 487 2 277 1 568 2 095 2 161 2 544 2 585 2 075 1 951 1 946
Personalkostnader per anställd (tkr) 594 580 564 511 553 526 500 444 491 466
Rörelseresultat, EBITDA 3 667 2 586 -4 164 1 116 2 437 4 016 6 668 2 575 1 555 653
Nettoomsättningförändring -1,17% 27,01% -28,14% 10,16% -15,05% -1,59% 19,15% 6,39% 0,22% -%
Du Pont-modellen 10,57% 4,33% -20,35% -0,79% 1,63% 6,71% 16,81% 0,26% -2,79% -6,46%
Vinstmarginal 5,05% 2,56% -14,19% -0,50% 1,03% 3,90% 8,36% 0,16% -1,62% -4,29%
Bruttovinstmarginal 11,86% 11,65% -1,31% 5,84% 8,80% 9,49% 13,67% 6,44% 4,41% 2,64%
Rörelsekapital/omsättning 22,57% 25,41% 29,50% 29,88% 34,85% 20,61% 23,31% 29,32% 20,18% 24,49%
Soliditet 62,67% 42,14% 41,56% 49,70% 56,14% 50,91% 51,77% 34,60% 39,86% 39,34%
Kassalikviditet 67,07% 94,77% 82,21% 102,52% 135,02% 106,20% 118,92% 135,92% 82,66% 117,54%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...