Visa allt om IKK Inne Klimat Konstruktioner Aktiebolag
Visa allt om IKK Inne Klimat Konstruktioner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 386 2 036 2 086 1 882 1 364 1 269 1 445 1 390 1 187 1 263
Övrig omsättning 376 266 146 201 8 - - 15 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 080 1 137 1 116 552 294 319 127 203 -9 84
Resultat efter finansnetto 1 079 1 135 1 116 499 291 320 149 201 -7 221
Årets resultat 629 697 615 252 171 177 107 145 11 163
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 942 3 051 3 125 3 225 3 326 0 21 41 262 355
Omsättningstillgångar 1 781 967 677 663 436 1 284 1 169 1 232 946 924
Tillgångar 4 723 4 018 3 802 3 888 3 762 1 284 1 189 1 274 1 208 1 279
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 332 1 860 1 318 853 744 701 651 664 611 688
Obeskattade reserver 1 109 838 575 295 147 80 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 602 592 885 1 942 2 304 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 680 729 1 023 798 567 503 538 610 597 591
Skulder och eget kapital 4 723 4 018 3 802 3 888 3 762 1 284 1 189 1 274 1 208 1 279
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 71 172 404 392 380 358 348 324 320
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 321 0 0 0 0 0 49 74 72 93
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 145 22 54 127 123 119 132 134 114 113
Utdelning till aktieägare 160 156 156 150 143 128 127 120 92 89
Omsättning 2 762 2 302 2 232 2 083 1 372 1 269 1 445 1 405 1 187 1 263
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 386 2 036 2 086 1 882 682 635 723 695 594 632
Personalkostnader per anställd (tkr) 474 82 210 537 265 251 289 283 265 265
Rörelseresultat, EBITDA 1 182 1 241 1 216 652 346 340 148 229 84 246
Nettoomsättningförändring 17,19% -2,40% 10,84% 37,98% 7,49% -12,18% 3,96% 17,10% -6,02% -%
Du Pont-modellen 22,89% 28,32% 29,35% 14,20% 8,64% 24,92% 12,53% 16,01% -0,41% 17,44%
Vinstmarginal 45,31% 55,89% 53,50% 29,33% 23,83% 25,22% 10,31% 14,68% -0,42% 17,66%
Bruttovinstmarginal 79,42% 72,64% 86,10% 79,33% 94,06% 93,93% 79,45% 89,71% 81,21% 88,04%
Rörelsekapital/omsättning 46,14% 11,69% -16,59% -7,17% -9,60% 61,54% 43,67% 44,75% 29,40% 26,37%
Soliditet 67,69% 62,56% 45,81% 27,53% 22,66% 59,19% 54,75% 52,12% 50,58% 53,79%
Kassalikviditet 261,91% 132,65% 66,18% 83,08% 76,90% 255,27% 217,29% 201,97% 158,46% 156,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...