Visa allt om Capnos AB
Visa allt om Capnos AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 250 237 159 86 48 55 20 383 422 244
Övrig omsättning - - - - - - - - - 578
Rörelseresultat (EBIT) 220 213 158 -3 -103 -86 -86 4 -180 176
Resultat efter finansnetto 291 231 141 -6 -106 -89 -90 -1 -183 172
Årets resultat 291 231 141 -6 -106 -89 -90 -1 -183 172
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 17 0 0 4 8 14 20 7 9
Omsättningstillgångar 391 344 181 34 20 40 121 230 275 510
Tillgångar 410 361 181 34 24 48 135 251 281 519
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 392 332 152 11 -85 22 111 110 111 294
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 68 2 2 126 113 165
Kortfristiga skulder 18 30 28 23 40 24 22 14 57 61
Skulder och eget kapital 410 361 181 34 24 48 135 251 281 519
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 250 237 159 86 48 55 20 383 422 822
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 220 213 158 -3 -99 -80 -80 10 -178 180
Nettoomsättningförändring 5,49% 49,06% 84,88% 79,17% -12,73% 175,00% -94,78% -9,24% 72,95% -%
Du Pont-modellen 72,68% 68,42% 87,29% -8,82% -429,17% -179,17% -63,70% 2,39% -62,63% 34,30%
Vinstmarginal 119,20% 104,22% 99,37% -3,49% -214,58% -156,36% -430,00% 1,57% -41,71% 72,95%
Bruttovinstmarginal 89,60% 90,72% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 149,20% 132,49% 96,23% 12,79% -41,67% 29,09% 495,00% 56,40% 51,66% 184,02%
Soliditet 95,61% 91,97% 83,98% 32,35% -354,17% 45,83% 82,22% 43,82% 39,50% 56,65%
Kassalikviditet 2 172,22% 1 146,67% 646,43% 147,83% 50,00% 166,67% 550,00% 1 642,86% 482,46% 836,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...