Visa allt om Trend & Design i Stockholm Aktiebolag
Visa allt om Trend & Design i Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 208 1 039 1 984 1 779 3 929 3 331 4 631
Övrig omsättning - - - - - 82 137 244 678 918
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -87 -137 -495 -74 39 194 69 336
Resultat efter finansnetto -20 -24 -65 -203 -552 -132 -42 9 -112 279
Årets resultat -20 -24 -65 -203 -552 -132 -42 9 -112 279
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 40 65 89 125 175 213 251
Omsättningstillgångar 4 10 6 310 335 2 338 3 076 3 017 4 309 3 622
Tillgångar 4 10 6 350 400 2 427 3 201 3 192 4 522 3 874
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 -895 -871 -806 -603 -51 81 123 113 103
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 900 872 932 770 1 756 2 594 1 624 1 535 1 100
Kortfristiga skulder 5 5 6 225 233 722 525 1 446 2 874 2 671
Skulder och eget kapital 4 10 6 350 400 2 427 3 201 3 192 4 522 3 874
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 14 168 259
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 170 38 105
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 51 105 192
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 208 1 039 2 066 1 916 4 173 4 009 5 549
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 3 929 3 331 2 316
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 247 300 278
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -62 -112 -470 -39 89 232 107 350
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -79,98% -47,63% 11,52% -54,72% 17,95% -28,07% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -39,14% -123,75% -3,01% 1,22% 6,08% 1,64% 8,67%
Vinstmarginal -% -% -% -65,87% -47,64% -3,68% 2,19% 4,94% 2,22% 7,26%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 70,67% 30,80% 45,16% 56,60% 42,71% 40,08% 40,23%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 40,87% 9,82% 81,45% 143,40% 39,98% 43,08% 20,54%
Soliditet -25,00% -8 950,00% -14 516,67% -230,29% -150,75% -2,10% 2,53% 3,85% 2,50% 2,66%
Kassalikviditet 80,00% 200,00% 100,00% 6,67% 15,88% 54,85% 70,67% 29,32% 69,38% 64,32%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...