Visa allt om Dalstorp Förvaltning Aktiebolag
Visa allt om Dalstorp Förvaltning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 -5 -5 -5 -2 -9
Resultat efter finansnetto 0 750 0 -17 -6 -15 474 476 2 -34
Årets resultat 0 750 0 0 3 10 502 500 0 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890
Omsättningstillgångar 774 958 653 687 868 868 1 103 615 358 344
Tillgångar 1 664 1 848 1 543 1 577 1 758 1 758 1 993 1 505 1 248 1 234
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 224 1 224 674 874 1 074 1 071 1 061 760 459 459
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 29 58 82 82
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 260 579 610 439 499 493 706 486 500 479
Kortfristiga skulder 180 45 258 263 184 193 196 201 206 214
Skulder och eget kapital 1 664 1 848 1 543 1 577 1 758 1 758 1 993 1 505 1 248 1 234
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 200 200 200 0 0 200 200 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 -5 -5 -5 -2 -9
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 73,56% 66,23% 43,68% 55,42% 61,09% 60,92% 54,31% 53,27% 41,51% 41,98%
Kassalikviditet 430,00% 2 128,89% 253,10% 261,22% 471,74% 449,74% 562,76% 305,97% 173,79% 160,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...