Visa allt om CK Network AB
Visa allt om CK Network AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 48 59 82 162 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -4 3 13 -16 11 0 -2 -4 -4
Resultat efter finansnetto -4 -4 3 13 -16 11 0 -2 4 -4
Årets resultat -4 -4 3 13 -16 11 0 -2 4 -4
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 159 57 21 60 34 223 12 12 12 3
Tillgångar 159 57 21 60 34 223 12 12 12 3
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -85 -81 -76 -80 -93 -76 -87 -87 -85 -89
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 243 138 98 139 126 300 100 100 98 93
Skulder och eget kapital 159 57 21 60 34 223 12 12 12 3
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 48 59 82 162 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 -4 3 13 -16 11 0 -2 -4 -4
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -18,64% -28,05% -49,38% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% 14,29% 21,67% -47,06% 4,93% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% 6,25% 22,03% -19,51% 6,79% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% 16,67% 30,51% -14,63% 7,41% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -160,42% -133,90% -112,20% -47,53% -% -% -% -%
Soliditet -53,46% -142,11% -361,90% -133,33% -273,53% -34,08% -725,00% -725,00% -708,33% -2 966,67%
Kassalikviditet 65,43% 41,30% 21,43% 14,39% 26,98% 74,33% 12,00% 12,00% 12,24% 3,23%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...