Visa allt om Mexon Trading AB
Visa allt om Mexon Trading AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 267 146 0 0 0 0 0 0 0 -
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 63 7 0 -1 -1 -2 -2 -1 0 -
Resultat efter finansnetto 62 7 0 -1 -1 -2 -2 0 0 -
Årets resultat 31 6 0 -1 -1 -2 -2 0 0 -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Omsättningstillgångar 358 203 101 101 102 103 104 106 106 -
Tillgångar 358 203 101 101 102 103 104 106 106 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 138 107 101 101 102 102 104 106 106 -
Obeskattade reserver 18 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Kortfristiga skulder 202 96 0 0 0 0 0 0 0 -
Skulder och eget kapital 358 203 101 101 102 103 104 106 106 -
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 - - 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 - - 0 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 267 146 0 0 0 0 0 0 0 -
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 63 7 0 -1 -1 -2 -2 -1 0 0
Nettoomsättningförändring 82,88% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 17,60% 3,45% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 23,60% 4,79% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 54,68% 22,60% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 58,43% 73,29% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 42,47% 52,71% 100,00% 100,00% 100,00% 99,03% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Kassalikviditet 171,78% 187,50% -% -% -% -% -% -% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...