Visa allt om Olle Ljungqvist Medical Aktiebolag
Visa allt om Olle Ljungqvist Medical Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 196 190 186 159 108 319 346 381 336 336
Övrig omsättning - - - - - - - - 73 -
Rörelseresultat (EBIT) 189 180 153 138 59 181 195 94 235 166
Resultat efter finansnetto 189 181 160 138 59 181 196 106 234 173
Årets resultat 147 141 93 76 33 134 144 77 169 125
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 111 111 111 105 105 105 105 105 307 46
Omsättningstillgångar 366 292 253 309 235 393 570 511 392 702
Tillgångar 477 403 365 414 339 498 674 616 699 748
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 373 302 260 267 191 278 444 375 448 428
Obeskattade reserver 89 90 90 49 15 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 12 15 97 134 220 230 241 251 320
Skulder och eget kapital 477 403 365 414 339 498 674 616 699 748
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 200 75 100 100 0 120 300 75 150 150
Omsättning 196 190 186 159 108 319 346 381 409 336
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 189 180 153 138 59 181 195 94 236 171
Nettoomsättningförändring 3,16% 2,15% 16,98% 47,22% -66,14% -7,80% -9,19% 13,39% 0,00% -%
Du Pont-modellen 39,62% 44,67% 43,84% 33,57% 17,70% 36,35% 28,93% 17,53% 34,62% 24,87%
Vinstmarginal 96,43% 94,74% 86,02% 87,42% 55,56% 56,74% 56,36% 28,35% 72,02% 55,36%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 179,59% 147,37% 127,96% 133,33% 93,52% 54,23% 98,27% 70,87% 41,96% 113,69%
Soliditet 92,75% 92,36% 90,47% 73,22% 59,60% 55,82% 65,88% 60,88% 64,09% 57,22%
Kassalikviditet 2 614,29% 2 433,33% 1 686,67% 318,56% 175,37% 178,64% 247,83% 212,03% 156,18% 219,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...