Visa allt om Olle Ljungqvist Medical Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 190 186 159 108 319 346 381 336 336 337
Övrig omsättning - - - - - - - 73 - 1
Rörelseresultat (EBIT) 180 153 138 59 181 195 94 235 166 96
Resultat efter finansnetto 181 160 138 59 181 196 106 234 173 140
Årets resultat 141 93 76 33 134 144 77 169 125 230
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 111 111 105 105 105 105 105 307 46 495
Omsättningstillgångar 292 253 309 235 393 570 511 392 702 493
Tillgångar 403 365 414 339 498 674 616 699 748 988
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 302 260 267 191 278 444 375 448 428 673
Obeskattade reserver 90 90 49 15 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 15 97 134 220 230 241 251 320 315
Skulder och eget kapital 403 365 414 339 498 674 616 699 748 988
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 75 100 100 0 120 300 75 150 150 370
Omsättning 190 186 159 108 319 346 381 409 336 338
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 180 153 138 59 181 195 94 236 171 106
Nettoomsättningförändring 2,15% 16,98% 47,22% -66,14% -7,80% -9,19% 13,39% 0,00% -0,30% -%
Du Pont-modellen 44,67% 43,84% 33,57% 17,70% 36,35% 28,93% 17,53% 34,62% 24,87% 14,68%
Vinstmarginal 94,74% 86,02% 87,42% 55,56% 56,74% 56,36% 28,35% 72,02% 55,36% 43,03%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 147,37% 127,96% 133,33% 93,52% 54,23% 98,27% 70,87% 41,96% 113,69% 52,82%
Soliditet 92,36% 90,47% 73,22% 59,60% 55,82% 65,88% 60,88% 64,09% 57,22% 68,12%
Kassalikviditet 2 433,33% 1 686,67% 318,56% 175,37% 178,64% 247,83% 212,03% 156,18% 219,38% 156,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...