Visa allt om MNK Konsult AB
Visa allt om MNK Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 186 25 268 67 006 84 426 85 391 74 092 51 770 56 385 55 816 49 450
Övrig omsättning - 321 663 450 659 540 10 505 90 271 184
Rörelseresultat (EBIT) 75 477 2 535 833 3 203 975 891 5 824 5 792 5 497
Resultat efter finansnetto 81 499 2 417 1 621 3 122 2 741 1 147 5 830 5 836 5 449
Årets resultat 64 357 2 830 1 232 2 374 2 378 812 4 096 4 112 3 982
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 764 1 754 2 069 2 686 2 236 3 033 3 189 6 112
Omsättningstillgångar 1 289 5 802 13 612 18 237 16 784 14 368 12 556 14 592 13 456 14 460
Tillgångar 1 289 5 802 15 376 19 991 18 853 17 055 14 792 17 625 16 645 20 573
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 904 1 197 4 181 2 083 3 327 3 366 1 800 5 084 5 100 4 983
Obeskattade reserver 0 0 0 1 338 1 120 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 200 87 160 563 128 203 0 0
Kortfristiga skulder 385 4 605 10 996 16 483 14 246 11 871 11 609 11 084 10 290 14 335
Skulder och eget kapital 1 289 5 802 15 376 19 991 18 853 17 055 14 792 17 625 16 645 20 573
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 1 020 1 040 1 025 859 840 840 1 259 1 259
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 9 371 24 798 22 981 22 467 15 809 23 246 23 246 17 072 17 072
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 3 809 11 098 10 536 9 855 8 054 9 169 10 425 8 167 8 167
Utdelning till aktieägare 0 0 1 800 732 2 476 2 412 812 4 096 4 112 4 084
Omsättning 186 25 589 67 669 84 876 86 050 74 632 62 275 56 475 56 087 49 634
Nyckeltal
Antal anställda 0 18 56 51 50 37 37 58 46 43
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 404 1 197 1 655 1 708 2 002 1 399 972 1 213 1 150
Personalkostnader per anställd (tkr) - 779 704 715 719 716 832 621 656 658
Rörelseresultat, EBITDA 75 823 3 318 1 627 4 126 2 240 1 980 6 928 7 038 6 041
Nettoomsättningförändring -99,26% -62,29% -20,63% -1,13% 15,25% 43,12% -8,18% 1,02% 12,87% -%
Du Pont-modellen 6,36% 9,03% 16,88% 10,42% 19,30% 16,44% 8,00% 33,48% 35,83% 27,25%
Vinstmarginal 44,09% 2,07% 3,87% 2,47% 4,26% 3,78% 2,29% 10,46% 10,69% 11,34%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 74,24% 55,86% 61,44% 92,49% 84,86% 85,90%
Rörelsekapital/omsättning 486,02% 4,74% 3,90% 2,08% 2,97% 3,37% 1,83% 6,22% 5,67% 0,25%
Soliditet 70,13% 20,63% 27,19% 15,35% 22,03% 25,16% 18,42% 33,97% 36,07% 28,61%
Kassalikviditet 334,81% 125,99% 123,79% 110,64% 117,82% 121,03% 108,16% 131,65% 130,77% 100,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...