Visa allt om MNK Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 25 268 67 006 84 426 85 391 74 092 51 770 56 385 55 816 49 450 45 568
Övrig omsättning 321 663 450 659 540 10 505 90 271 184 1 226
Rörelseresultat (EBIT) 477 2 535 833 3 203 975 891 5 824 5 792 5 497 5 646
Resultat efter finansnetto 499 2 417 1 621 3 122 2 741 1 147 5 830 5 836 5 449 7 871
Årets resultat 357 2 830 1 232 2 374 2 378 812 4 096 4 112 3 982 5 209
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 764 1 754 2 069 2 686 2 236 3 033 3 189 6 112 6 469
Omsättningstillgångar 5 802 13 612 18 237 16 784 14 368 12 556 14 592 13 456 14 460 12 438
Tillgångar 5 802 15 376 19 991 18 853 17 055 14 792 17 625 16 645 20 573 18 907
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 197 4 181 2 083 3 327 3 366 1 800 5 084 5 100 4 983 8 009
Obeskattade reserver 0 0 1 338 1 120 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 447
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 200 87 160 563 128 203 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 605 10 996 16 483 14 246 11 871 11 609 11 084 10 290 14 335 9 452
Skulder och eget kapital 5 802 15 376 19 991 18 853 17 055 14 792 17 625 16 645 20 573 18 907
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 1 020 1 040 1 025 859 840 840 1 259 1 259 1 041
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda 9 371 24 798 22 981 22 467 15 809 23 246 23 246 17 072 17 072 10 554
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 3 809 11 098 10 536 9 855 8 054 9 169 10 425 8 167 8 167 5 635
Utdelning till aktieägare 0 1 800 732 2 476 2 412 812 4 096 4 112 4 084 5 209
Omsättning 25 589 67 669 84 876 86 050 74 632 62 275 56 475 56 087 49 634 46 794
Nyckeltal
Antal anställda 18 56 51 50 37 37 58 46 43 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 404 1 197 1 655 1 708 2 002 1 399 972 1 213 1 150 1 981
Personalkostnader per anställd (tkr) 779 704 715 719 716 832 621 656 658 786
Rörelseresultat, EBITDA 823 3 318 1 627 4 126 2 240 1 980 6 928 7 038 6 041 5 860
Nettoomsättningförändring -62,29% -20,63% -1,13% 15,25% 43,12% -8,18% 1,02% 12,87% 8,52% -%
Du Pont-modellen 9,03% 16,88% 10,42% 19,30% 16,44% 8,00% 33,48% 35,83% 27,25% 42,39%
Vinstmarginal 2,07% 3,87% 2,47% 4,26% 3,78% 2,29% 10,46% 10,69% 11,34% 17,59%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 74,24% 55,86% 61,44% 92,49% 84,86% 85,90% 63,01%
Rörelsekapital/omsättning 4,74% 3,90% 2,08% 2,97% 3,37% 1,83% 6,22% 5,67% 0,25% 6,55%
Soliditet 20,63% 27,19% 15,35% 22,03% 25,16% 18,42% 33,97% 36,07% 28,61% 47,87%
Kassalikviditet 125,99% 123,79% 110,64% 117,82% 121,03% 108,16% 131,65% 130,77% 100,87% 131,59%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...