Visa allt om AB Vallda Investment Support & Services
Visa allt om AB Vallda Investment Support & Services

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 079 10 301 8 872 7 579 9 661 10 811 6 930 2 001 6 220 5 918
Övrig omsättning - 752 - - - 4 - - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 162 304 152 42 183 174 -645 -1 378 -828 -208
Resultat efter finansnetto 383 307 144 28 153 140 1 193 -1 393 -589 93
Årets resultat 383 307 144 28 153 140 1 193 -1 393 -589 93
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 80 982 982 982 983 949 763 728 202 258
Omsättningstillgångar 957 2 498 1 774 984 754 854 939 696 1 273 1 050
Tillgångar 1 037 3 479 2 756 1 966 1 738 1 803 1 702 1 424 1 475 1 307
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 512 129 -178 -322 -350 -502 -642 -1 835 -442 147
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 125 305 510 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 525 3 351 2 934 2 163 1 782 1 795 2 344 3 259 1 916 1 160
Skulder och eget kapital 1 037 3 479 2 756 1 966 1 738 1 803 1 702 1 424 1 475 1 307
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 600 372 245 532 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 12 0 - 0 16 0 8 250 584 719
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 2 0 - 0 5 189 120 203 392 299
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 079 11 053 8 872 7 579 9 661 10 815 6 930 2 001 6 221 5 918
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 1 1 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 10 811 6 930 667 1 555 1 480
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 799 541 233 377 382
Rörelseresultat, EBITDA 162 304 152 43 189 228 -579 -1 344 -761 -71
Nettoomsättningförändring -70,11% 16,11% 17,06% -21,55% -10,64% 56,00% 246,33% -% 5,10% -%
Du Pont-modellen 37,03% 8,82% 5,52% 2,19% 10,53% 9,71% 72,97% -96,63% -37,69% 8,57%
Vinstmarginal 12,47% 2,98% 1,71% 0,57% 1,89% 1,62% 17,92% -68,77% -8,94% 1,89%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,03% -8,28% -13,07% -15,56% -10,64% -8,70% -20,27% -128,09% -10,34% -1,86%
Soliditet 49,37% 3,71% -6,46% -16,38% -20,14% -27,84% -37,72% -128,86% -29,97% 11,25%
Kassalikviditet 182,29% 74,54% 60,46% 45,49% 42,31% 47,58% 40,06% 21,36% 66,44% 90,52%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...