Visa allt om Kruuse Co AB
Visa allt om Kruuse Co AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 215 3 007 2 551 3 162 3 483 3 181 3 291 2 921 1 260 898
Övrig omsättning 237 216 216 238 314 300 259 261 426 685
Rörelseresultat (EBIT) 19 315 28 35 105 292 187 349 149 88
Resultat efter finansnetto 20 323 43 72 157 306 202 361 148 88
Årets resultat 40 186 30 34 85 183 110 398 211 126
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 617 628 639 658 620 635 682 910 1 115 741
Omsättningstillgångar 2 361 2 330 2 183 2 187 2 465 2 392 2 096 1 642 931 998
Tillgångar 2 977 2 958 2 822 2 845 3 085 3 028 2 778 2 552 2 046 1 739
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 842 1 927 1 851 1 871 1 937 1 952 1 869 1 759 1 512 1 401
Obeskattade reserver 250 284 202 205 181 142 87 37 99 162
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 885 746 769 770 967 933 821 756 435 176
Skulder och eget kapital 2 977 2 958 2 822 2 845 3 085 3 028 2 778 2 552 2 046 1 739
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 360 321 300 120 155 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 515 1 211 1 073 1 522 1 176 1 035 910 797 98 1
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 681 503 482 550 678 558 478 362 141 86
Utdelning till aktieägare 200 125 50 50 100 100 0 0 150 100
Omsättning 3 452 3 223 2 767 3 400 3 797 3 481 3 550 3 182 1 686 1 583
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 4 5 5 4 4 4 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 643 601 638 632 697 795 823 730 1 260 898
Personalkostnader per anställd (tkr) 439 347 395 420 447 484 457 352 407 228
Rörelseresultat, EBITDA 30 326 47 53 120 339 432 591 386 324
Nettoomsättningförändring 6,92% 17,88% -19,32% -9,22% 9,49% -3,34% 12,67% 131,83% 40,31% -%
Du Pont-modellen 0,67% 10,89% 1,59% 2,71% 5,09% 10,11% 7,31% 14,30% 7,33% 5,12%
Vinstmarginal 0,62% 10,71% 1,76% 2,44% 4,51% 9,62% 6,17% 12,50% 11,90% 9,91%
Bruttovinstmarginal 86,44% 86,70% 84,99% 87,03% 86,30% 85,88% 83,62% 82,95% 73,73% 58,91%
Rörelsekapital/omsättning 45,91% 52,68% 55,43% 44,81% 43,01% 45,87% 38,74% 30,33% 39,37% 91,54%
Soliditet 68,42% 72,63% 71,18% 71,08% 67,11% 67,92% 69,59% 69,97% 77,38% 87,27%
Kassalikviditet 252,88% 289,68% 265,54% 263,38% 238,88% 238,80% 235,32% 199,21% 185,75% 490,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...