Visa allt om Tubex AB
Visa allt om Tubex AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 51 320 53 865 50 032 48 156 50 167 37 034 31 504 44 315 47 823 44 310
Övrig omsättning 5 94 - - 30 11 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -961 1 453 1 041 1 021 2 152 2 551 -834 1 211 4 758 2 893
Resultat efter finansnetto -1 112 1 268 790 747 1 921 2 470 -989 645 4 517 -1 009
Årets resultat 1 951 1 104 1 033 1 002 958 -60 96 2 149 -2 322
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 383 3 438 4 213 5 140 5 401 3 702 4 515 5 217 3 393 1 935
Omsättningstillgångar 14 403 14 453 15 470 14 965 15 670 14 074 13 242 16 558 17 856 13 177
Tillgångar 16 786 17 891 19 683 20 105 21 071 17 776 17 757 21 775 21 249 15 112
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 101 2 600 2 149 1 845 2 462 3 960 3 002 3 062 2 966 817
Obeskattade reserver 2 804 3 939 3 905 4 527 5 239 4 711 3 586 4 533 4 076 2 660
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 220 4 561 5 980 6 586 6 887 1 603 4 213 7 529 6 454 5 163
Kortfristiga skulder 10 661 6 791 7 649 7 147 6 483 7 502 6 956 6 651 7 753 6 472
Skulder och eget kapital 16 786 17 891 19 683 20 105 21 071 17 776 17 757 21 775 21 249 15 112
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 848 838 856 846 764 854 799 799
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - - 52
Löner till övriga anställda 13 970 13 590 11 886 12 060 9 455 6 948 8 243 10 676 9 952 8 056
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 5 549 4 967 4 827 4 952 4 064 3 133 3 400 4 423 4 477 3 480
Utdelning till aktieägare 0 500 500 800 1 650 2 500 0 0 0 0
Omsättning 51 325 53 959 50 032 48 156 50 197 37 045 31 504 44 315 47 823 44 310
Nyckeltal
Antal anställda 38 38 37 35 32 25 30 40 40 35
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 351 1 418 1 352 1 376 1 568 1 481 1 050 1 108 1 196 1 266
Personalkostnader per anställd (tkr) 527 498 494 519 555 495 419 406 399 387
Rörelseresultat, EBITDA 110 2 518 2 093 2 084 3 043 3 401 150 2 177 5 438 3 355
Nettoomsättningförändring -4,72% 7,66% 3,90% -4,01% 35,46% 17,55% -28,91% -7,34% 7,93% -%
Du Pont-modellen -5,55% 8,36% 5,58% 5,38% 10,50% 14,61% -4,38% 5,57% 22,40% -6,23%
Vinstmarginal -1,82% 2,78% 2,20% 2,24% 4,41% 7,01% -2,47% 2,73% 9,95% -2,13%
Bruttovinstmarginal 54,32% 53,32% 56,25% 57,55% 55,67% 57,71% 56,42% 58,53% 57,40% 53,51%
Rörelsekapital/omsättning 7,29% 14,22% 15,63% 16,23% 18,31% 17,75% 19,95% 22,36% 21,13% 15,13%
Soliditet 25,55% 31,71% 26,39% 25,77% 30,01% 41,81% 31,79% 29,05% 27,77% 18,08%
Kassalikviditet 70,30% 104,90% 114,88% 105,43% 129,55% 96,99% 87,45% 95,07% 97,64% 88,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...