Visa allt om K FoR & Aviation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 755 1 501 1 776 1 182 725 502 376 262 278 288
Övrig omsättning 16 14 19 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 332 202 57 167 100 85 101 0 42 -3
Resultat efter finansnetto 306 183 27 128 63 61 70 -30 14 -29
Årets resultat 177 106 18 77 63 61 70 -30 14 -29
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 061 887 901 929 808 597 221 206 220 235
Omsättningstillgångar 100 454 166 222 89 196 57 46 60 49
Tillgångar 1 161 1 341 1 067 1 150 897 793 278 251 280 284
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 549 372 266 249 172 128 67 -3 28 14
Obeskattade reserver 151 74 28 28 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 150 150 150 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 178 274 318 564 678 631 198 234 219 242
Kortfristiga skulder 133 471 305 310 48 34 13 20 34 28
Skulder och eget kapital 1 161 1 341 1 067 1 150 897 793 278 251 280 284
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 160 48 17 0 17 15 8
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 38 7 2 0 4 4 2
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 771 1 515 1 795 1 182 725 502 376 262 278 288
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 755 1 501 - 1 182 725 502 - 262 278 288
Personalkostnader per anställd (tkr) 58 53 - 328 144 78 - 34 33 37
Rörelseresultat, EBITDA 346 216 85 188 119 109 122 15 57 12
Nettoomsättningförändring -49,70% -15,48% 50,25% 63,03% 44,42% 33,51% 43,51% -5,76% -3,47% -%
Du Pont-modellen 29,03% 15,06% 5,34% 14,52% 11,15% 10,72% 36,33% 0,00% 15,00% -1,06%
Vinstmarginal 44,64% 13,46% 3,21% 14,13% 13,79% 16,93% 26,86% 0,00% 15,11% -1,04%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,21% 98,47% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -4,37% -1,13% -7,83% -7,45% 5,66% 32,27% 11,70% 9,92% 9,35% 7,29%
Soliditet 57,43% 32,04% 26,86% 23,45% 19,18% 16,14% 24,10% -1,20% 10,00% 4,93%
Kassalikviditet 75,19% 88,32% 54,43% 71,61% 185,42% 576,47% 438,46% 70,00% 114,71% 121,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...