Visa allt om K FoR & Aviation AB
Visa allt om K FoR & Aviation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 737 755 1 501 1 776 1 182 725 502 376 262 278
Övrig omsättning 16 16 14 19 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 254 332 202 57 167 100 85 101 0 42
Resultat efter finansnetto 248 306 183 27 128 63 61 70 -30 14
Årets resultat 143 177 106 18 77 63 61 70 -30 14
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 997 1 061 887 901 929 808 597 221 206 220
Omsättningstillgångar 378 100 454 166 222 89 196 57 46 60
Tillgångar 1 375 1 161 1 341 1 067 1 150 897 793 278 251 280
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 692 549 372 266 249 172 128 67 -3 28
Obeskattade reserver 214 151 74 28 28 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 150 150 150 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 130 178 274 318 564 678 631 198 234 219
Kortfristiga skulder 340 133 471 305 310 48 34 13 20 34
Skulder och eget kapital 1 375 1 161 1 341 1 067 1 150 897 793 278 251 280
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 160 48 17 0 17 15
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - 0 0 0 38 7 2 0 4 4
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 753 771 1 515 1 795 1 182 725 502 376 262 278
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 737 755 1 501 - 1 182 725 502 - 262 278
Personalkostnader per anställd (tkr) 40 58 53 - 328 144 78 - 34 33
Rörelseresultat, EBITDA 268 346 216 85 188 119 109 122 15 57
Nettoomsättningförändring -2,38% -49,70% -15,48% 50,25% 63,03% 44,42% 33,51% 43,51% -5,76% -%
Du Pont-modellen 18,91% 29,03% 15,06% 5,34% 14,52% 11,15% 10,72% 36,33% 0,00% 15,00%
Vinstmarginal 35,28% 44,64% 13,46% 3,21% 14,13% 13,79% 16,93% 26,86% 0,00% 15,11%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,21% 98,47% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,16% -4,37% -1,13% -7,83% -7,45% 5,66% 32,27% 11,70% 9,92% 9,35%
Soliditet 62,47% 57,43% 32,04% 26,86% 23,45% 19,18% 16,14% 24,10% -1,20% 10,00%
Kassalikviditet 111,18% 75,19% 88,32% 54,43% 71,61% 185,42% 576,47% 438,46% 70,00% 114,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...