Visa allt om STRATIC Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 9 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
Resultat efter finansnetto -9 15 0 -6 -4 -16 -10 12 2 -7
Årets resultat -9 15 0 -6 -4 -16 -10 12 2 -7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 78 109 2 97 100 101 114 121 106 102
Tillgångar 78 109 102 97 100 101 114 121 106 102
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 65 74 59 59 64 68 84 95 83 81
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 35 43 39 36 33 30 27 24 22
Skulder och eget kapital 78 109 102 97 100 101 114 121 106 102
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 9 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% 13,76% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% 125,00% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 616,67% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 83,33% 67,89% 57,84% 60,82% 64,00% 67,33% 73,68% 78,51% 78,30% 79,41%
Kassalikviditet 600,00% 311,43% 4,65% 248,72% 277,78% 306,06% 380,00% 448,15% 441,67% 463,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...