Visa allt om Jan Rydqvist Aktiebolag
Visa allt om Jan Rydqvist Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 30 0 1 5 32 0 13 0 18 811
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 4 0 2 -5 5 0
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 4 0 0 -6 4 -3
Årets resultat 0 0 0 0 4 0 0 -6 4 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 82 86 82 82 82 82 82 82 82 82
Omsättningstillgångar 11 0 4 4 4 0 3 0 2 0
Tillgångar 93 86 86 86 86 82 85 82 84 82
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 86 86 86 86 86 82 51 50 56 52
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 31 24 15 17
Kortfristiga skulder 6 0 0 0 0 0 4 8 14 14
Skulder och eget kapital 93 86 86 86 86 82 85 82 84 82
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 1 0 3 3 3 3
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 30 0 1 5 32 0 13 0 18 811
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 4 0 2 -5 5 0
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -80,00% -84,38% -% -100,00% -% -100,00% -97,78% -%
Du Pont-modellen 0,00% -% 0,00% 0,00% 4,65% -% 2,35% -% 5,95% 0,00%
Vinstmarginal 0,00% -% 0,00% 0,00% 12,50% -% 15,38% -% 27,78% 0,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 60,00% 56,25% -% 100,00% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,67% -% 400,00% 80,00% 12,50% -% -7,69% -% -66,67% -1,73%
Soliditet 92,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 60,00% 60,98% 66,67% 63,41%
Kassalikviditet 183,33% -% -% -% -% -% 75,00% 0,00% 14,29% 0,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...