Visa allt om Lightmill AB
Visa allt om Lightmill AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 299 42 38 179 168 113 153 0 26 191
Övrig omsättning - - - - - - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 64 -41 -26 50 8 47 91 -13 -5 -60
Resultat efter finansnetto 64 -41 -25 51 7 47 71 -13 -7 -61
Årets resultat 61 -41 -10 24 5 34 49 -9 -2 -9
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
Omsättningstillgångar 140 70 104 173 106 235 231 129 146 309
Tillgångar 140 70 104 173 106 235 231 129 149 316
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 116 55 96 106 82 167 173 124 133 224
Obeskattade reserver 0 0 0 15 0 0 0 0 4 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 24 15 9 52 24 68 58 5 12 84
Skulder och eget kapital 140 70 104 173 106 235 231 129 149 316
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 74
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 82 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 13 0 0 0 2 0 0 0 0 34
Utdelning till aktieägare 65 0 0 0 0 40 40 0 0 89
Omsättning 299 42 38 179 168 113 153 0 26 192
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 299 - 38 179 168 113 153 - 26 191
Personalkostnader per anställd (tkr) 127 - 6 30 51 10 8 - - 122
Rörelseresultat, EBITDA 64 -41 -26 50 8 47 91 -13 -2 -47
Nettoomsättningförändring 611,90% 10,53% -78,77% 6,55% 48,67% -26,14% -% -100,00% -86,39% -%
Du Pont-modellen 45,71% -58,57% -25,00% 29,48% 8,49% 20,00% 39,39% -% -3,36% -18,99%
Vinstmarginal 21,40% -97,62% -68,42% 28,49% 5,36% 41,59% 59,48% -% -19,23% -31,41%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 38,80% 130,95% 250,00% 67,60% 48,81% 147,79% 113,07% -% 515,38% 117,80%
Soliditet 82,86% 78,57% 92,31% 67,66% 77,36% 71,06% 74,89% 96,12% 91,19% 72,71%
Kassalikviditet 583,33% 466,67% 1 155,56% 332,69% 441,67% 345,59% 398,28% 2 580,00% 1 216,67% 367,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...