Visa allt om Lightmill AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 42 38 179 168 113 153 0 26 191 960
Övrig omsättning - - - - - - - - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) -41 -26 50 8 47 91 -13 -5 -60 362
Resultat efter finansnetto -41 -25 51 7 47 71 -13 -7 -61 362
Årets resultat -41 -10 24 5 34 49 -9 -2 -9 252
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 3 6 20
Omsättningstillgångar 70 104 173 106 235 231 129 146 309 574
Tillgångar 70 104 173 106 235 231 129 149 316 594
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 55 96 106 82 167 173 124 133 224 303
Obeskattade reserver 0 0 15 0 0 0 0 4 8 60
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 9 52 24 68 58 5 12 84 231
Skulder och eget kapital 70 104 173 106 235 231 129 149 316 594
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 74 123
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 2 0 0 0 0 34 59
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 40 40 0 0 89 65
Omsättning 42 38 179 168 113 153 0 26 192 960
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 38 179 168 113 153 - 26 191 960
Personalkostnader per anställd (tkr) - 6 30 51 10 8 - - 122 213
Rörelseresultat, EBITDA -41 -26 50 8 47 91 -13 -2 -47 378
Nettoomsättningförändring 10,53% -78,77% 6,55% 48,67% -26,14% -% -100,00% -86,39% -80,10% -%
Du Pont-modellen -58,57% -25,00% 29,48% 8,49% 20,00% 39,39% -% -3,36% -18,99% 60,94%
Vinstmarginal -97,62% -68,42% 28,49% 5,36% 41,59% 59,48% -% -19,23% -31,41% 37,71%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 130,95% 250,00% 67,60% 48,81% 147,79% 113,07% -% 515,38% 117,80% 35,73%
Soliditet 78,57% 92,31% 67,66% 77,36% 71,06% 74,89% 96,12% 91,19% 72,71% 58,28%
Kassalikviditet 466,67% 1 155,56% 332,69% 441,67% 345,59% 398,28% 2 580,00% 1 216,67% 367,86% 248,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...