Visa allt om KanGasUhps AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 3 792 2 851 4 481 4 738 6 144 2 754 5 683 3 097 2 347 2 794
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 419 -165 197 421 373 -157 327 -152 -296 428
Resultat efter finansnetto 416 -166 193 420 368 -167 323 -149 -298 429
Årets resultat 245 25 96 221 285 -167 323 -149 -298 429
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 32 48 98 71 108 150 19 18 30
Omsättningstillgångar 1 538 709 1 375 1 532 1 354 603 752 566 630 1 184
Tillgångar 1 554 741 1 423 1 631 1 426 711 902 585 648 1 215
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 637 392 567 571 600 315 482 360 508 870
Obeskattade reserver 100 0 205 155 45 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 33 53 67 82 95 107 0 0 0
Kortfristiga skulder 800 315 598 837 699 301 312 225 140 344
Skulder och eget kapital 1 554 741 1 423 1 631 1 426 711 902 585 648 1 215
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 395 375 360 266 254 360 310 206
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 661 678 380 362 313 214 69 154 307 83
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 230 241 268 255 211 157 102 156 186 88
Utdelning till aktieägare 100 0 200 100 250 0 0 200 0 64
Omsättning 3 792 2 851 4 481 4 738 6 144 2 754 5 683 3 097 2 347 2 794
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 896 1 426 2 241 2 369 3 072 1 377 2 842 1 549 1 174 1 397
Personalkostnader per anställd (tkr) 465 473 550 552 514 360 222 345 451 225
Rörelseresultat, EBITDA 435 -149 247 474 410 -116 368 -140 -284 447
Nettoomsättningförändring 33,01% -36,38% -5,42% -22,88% 123,09% -51,54% 83,50% 31,96% -16,00% -%
Du Pont-modellen 27,09% -21,73% 13,98% 26,24% 26,37% -22,08% 36,36% -25,13% -45,52% 35,47%
Vinstmarginal 11,10% -5,65% 4,44% 9,03% 6,12% -5,70% 5,77% -4,75% -12,57% 15,43%
Bruttovinstmarginal 51,69% 51,46% 50,08% 52,68% 37,97% 43,10% 25,15% 36,33% 57,52% 53,01%
Rörelsekapital/omsättning 19,46% 13,82% 17,34% 14,67% 10,66% 10,97% 7,74% 11,01% 20,88% 30,06%
Soliditet 46,01% 52,90% 50,46% 42,01% 44,40% 44,30% 53,44% 61,54% 78,40% 71,60%
Kassalikviditet 165,00% 169,84% 201,84% 161,29% 174,54% 159,47% 214,10% 230,67% 450,00% 339,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...