Visa allt om DKGS Cad Cam Aktiebolag
Visa allt om DKGS Cad Cam Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 321 396 459 338 302 139 207 464 498 347
Övrig omsättning 153 72 16 255 87 - 16 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 45 -220 -342 -95 -115 -166 -144 -50 -29 -35
Resultat efter finansnetto 33 -253 -376 -120 -150 -197 -169 -74 -44 -54
Årets resultat 33 -253 -376 -120 -150 -197 -169 -74 -44 -54
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 78 129 164 152 234 212 228 311 86
Omsättningstillgångar 269 430 634 622 447 319 211 263 137 351
Tillgångar 291 508 763 786 600 553 423 492 449 437
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 173 90 93 94 94 56 53 112 111 54
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 48 297 379 393 308 123 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 70 121 292 299 199 374 370 380 338 383
Skulder och eget kapital 291 508 763 786 600 553 423 492 449 437
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 22 66 61
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 7 76 20 0 11 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 4 31 31 28 2 25 28 34 48 45
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 474 468 475 593 389 139 223 464 498 347
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 321 396 459 - 302 139 207 464 498 347
Personalkostnader per anställd (tkr) 11 110 60 - 31 34 36 107 163 127
Rörelseresultat, EBITDA 101 -169 -292 -49 -88 -150 -131 -35 -20 -22
Nettoomsättningförändring -18,94% -13,73% 35,80% 11,92% 117,27% -32,85% -55,39% -6,83% 43,52% -%
Du Pont-modellen 15,46% -43,31% -44,82% -12,09% -19,17% -30,02% -34,04% -10,16% -6,46% -8,01%
Vinstmarginal 14,02% -55,56% -74,51% -28,11% -38,08% -119,42% -69,57% -10,78% -5,82% -10,09%
Bruttovinstmarginal 33,96% 43,18% 28,76% 40,24% 62,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 61,99% 78,03% 74,51% 95,56% 82,12% -39,57% -76,81% -25,22% -40,36% -9,22%
Soliditet 59,45% 17,72% 12,19% 11,96% 15,67% 10,13% 12,53% 22,76% 24,72% 12,36%
Kassalikviditet 67,14% 85,12% 103,77% 86,96% 140,20% 85,29% 57,03% 69,21% 40,53% 91,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...