Visa allt om DKGS Cad Cam Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 396 459 338 302 139 207 464 498 347 157
Övrig omsättning 72 16 255 87 - 16 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -220 -342 -95 -115 -166 -144 -50 -29 -35 -251
Resultat efter finansnetto -253 -376 -120 -150 -197 -169 -74 -44 -54 -247
Årets resultat -253 -376 -120 -150 -197 -169 -74 -44 -54 -247
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 78 129 164 152 234 212 228 311 86 84
Omsättningstillgångar 430 634 622 447 319 211 263 137 351 128
Tillgångar 508 763 786 600 553 423 492 449 437 212
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 90 93 94 94 56 53 112 111 54 108
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 297 379 393 308 123 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 121 292 299 199 374 370 380 338 383 103
Skulder och eget kapital 508 763 786 600 553 423 492 449 437 212
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 22 66 61 59
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 76 20 0 11 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 31 31 28 2 25 28 34 48 45 33
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 468 475 593 389 139 223 464 498 347 157
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 396 459 - 302 139 207 464 498 347 157
Personalkostnader per anställd (tkr) 110 60 - 31 34 36 107 163 127 113
Rörelseresultat, EBITDA -169 -292 -49 -88 -150 -131 -35 -20 -22 -232
Nettoomsättningförändring -13,73% 35,80% 11,92% 117,27% -32,85% -55,39% -6,83% 43,52% 121,02% -%
Du Pont-modellen -43,31% -44,82% -12,09% -19,17% -30,02% -34,04% -10,16% -6,46% -8,01% -115,57%
Vinstmarginal -55,56% -74,51% -28,11% -38,08% -119,42% -69,57% -10,78% -5,82% -10,09% -156,05%
Bruttovinstmarginal 43,18% 28,76% 40,24% 62,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 78,03% 74,51% 95,56% 82,12% -39,57% -76,81% -25,22% -40,36% -9,22% 15,92%
Soliditet 17,72% 12,19% 11,96% 15,67% 10,13% 12,53% 22,76% 24,72% 12,36% 50,94%
Kassalikviditet 85,12% 103,77% 86,96% 140,20% 85,29% 57,03% 69,21% 40,53% 91,64% 124,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...