Visa allt om Eklundens Grafiska Aktiebolag
Visa allt om Eklundens Grafiska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 287 5 725 5 103 5 863 6 199 5 105 4 748 4 266 4 871 4 182
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 374 511 -468 30 579 222 423 234 428 217
Resultat efter finansnetto 344 479 -510 -24 549 185 388 179 370 196
Årets resultat 206 269 -14 30 -11 -4 282 87 177 34
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 105 363 561 1 229 1 619 860 1 028 986 1 132 391
Omsättningstillgångar 1 673 1 367 961 1 057 1 481 1 118 1 092 789 1 130 940
Tillgångar 1 778 1 730 1 522 2 286 3 100 1 978 2 119 1 775 2 262 1 331
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 665 659 540 554 524 655 779 512 512 512
Obeskattade reserver 218 138 0 466 569 568 337 330 273 149
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 96 192 330 993 44 338 396 0 0
Kortfristiga skulder 895 836 790 936 1 014 712 665 537 1 478 670
Skulder och eget kapital 1 778 1 730 1 522 2 286 3 100 1 978 2 119 1 775 2 262 1 331
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 804 734 643 610 660 444
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 618 1 490 1 477 1 581 531 444 410 403 270 367
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 850 795 822 753 725 590 559 528 534 361
Utdelning till aktieägare 500 0 150 0 0 120 120 0 0 0
Omsättning 5 287 5 725 5 103 5 863 6 199 5 105 4 748 4 266 4 871 4 182
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 322 1 431 1 276 1 466 1 550 1 276 1 187 1 067 1 218 1 046
Personalkostnader per anställd (tkr) 631 583 585 595 533 449 410 402 374 295
Rörelseresultat, EBITDA 654 786 -200 460 1 001 408 608 401 591 281
Nettoomsättningförändring -7,65% 12,19% -12,96% -5,42% 21,43% 7,52% 11,30% -12,42% 16,48% -%
Du Pont-modellen 21,15% 29,54% -30,75% 1,36% 18,68% 11,22% 19,96% 13,18% 18,92% 16,30%
Vinstmarginal 7,11% 8,93% -9,17% 0,53% 9,34% 4,35% 8,91% 5,49% 8,79% 5,19%
Bruttovinstmarginal 83,03% 77,73% 80,25% 75,25% 75,51% 75,91% 77,36% 76,75% 67,40% 70,49%
Rörelsekapital/omsättning 14,72% 9,28% 3,35% 2,06% 7,53% 7,95% 8,99% 5,91% -7,14% 6,46%
Soliditet 46,97% 44,31% 35,48% 39,26% 30,43% 54,28% 48,48% 42,23% 31,32% 46,53%
Kassalikviditet 160,11% 135,53% 101,39% 98,82% 128,99% 139,89% 142,71% 122,35% 66,64% 113,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...