Visa allt om Mariegården Investment Aktiebolag
Visa allt om Mariegården Investment Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 1 787 2 543 0 0 3 098 595 8 305 17 347 60 354
Övrig omsättning - 123 41 35 29 - 120 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -46 -555 48 -131 -5 880 133 620 2 268 -3 656 6 393
Resultat efter finansnetto -30 -661 642 -268 -6 342 -15 537 -1 546 -63 604 15 603 6 664
Årets resultat -30 -661 642 -268 -6 342 -15 718 -1 900 -64 774 13 199 4 240
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 2 037 1 905 2 005 8 389 24 059 27 258 85 583 61 416
Omsättningstillgångar 424 6 710 5 508 5 179 6 432 6 553 6 421 5 339 14 792 26 900
Tillgångar 424 6 710 7 545 7 084 8 437 14 942 30 480 32 597 100 375 88 316
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 395 6 625 7 287 6 645 6 913 6 074 21 792 23 692 89 139 76 613
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 8 368 8 267 8 069 7 433 6 640
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 29 85 258 439 1 524 500 421 836 3 803 5 063
Skulder och eget kapital 424 6 710 7 545 7 084 8 437 14 942 30 480 32 597 100 375 88 316
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 414
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 121
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 674 674
Omsättning 0 1 910 2 584 35 29 3 098 715 8 305 17 347 60 354
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 60 354
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 580
Rörelseresultat, EBITDA -46 -555 48 -131 -5 880 133 620 2 268 -3 651 6 397
Nettoomsättningförändring -100,00% -29,73% -% -% -100,00% 420,67% -92,84% -52,12% -71,26% -%
Du Pont-modellen -% -7,87% 8,58% -% -% 0,92% 2,04% 7,31% 15,68% 7,74%
Vinstmarginal -% -29,55% 25,44% -% -% 4,42% 104,71% 28,71% 90,72% 11,33%
Bruttovinstmarginal -% -32,68% 1,22% -% -% 5,52% 100,00% 31,08% -17,91% 12,42%
Rörelsekapital/omsättning -% 370,73% 206,45% -% -% 195,38% 1 008,40% 54,22% 63,35% 36,18%
Soliditet 93,16% 98,73% 96,58% 93,80% 81,94% 81,92% 91,49% 90,50% 94,14% 92,16%
Kassalikviditet 1 462,07% 7 894,12% 1 215,89% 67,65% 92,98% 450,60% 233,25% 73,33% 114,20% 69,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...