Visa allt om Vickys Sport Shop i Kungsbacka Aktiebolag
Visa allt om Vickys Sport Shop i Kungsbacka Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 19 612 14 008 16 260 16 122 15 694 14 248 14 414 12 840 9 685 9 082
Övrig omsättning 342 169 23 50 245 127 153 - 279 6
Rörelseresultat (EBIT) 883 358 1 242 -245 657 209 446 704 677 981
Resultat efter finansnetto -5 952 145 1 016 -432 531 99 268 461 544 929
Årets resultat -5 952 145 1 016 173 531 107 210 253 293 503
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 433 7 039 7 076 7 116 6 993 5 852 5 312 5 322 5 292 999
Omsättningstillgångar 6 619 8 637 6 861 6 919 9 950 5 690 5 602 6 120 5 358 4 367
Tillgångar 7 052 15 677 13 936 14 035 16 943 11 542 10 913 11 442 10 650 5 366
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -5 828 124 859 1 644 2 570 2 640 2 560 2 350 2 097 1 803
Obeskattade reserver 0 0 0 0 605 605 658 690 590 460
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 961 3 723 4 380 4 471 5 296 2 801 2 103 3 187 3 477 685
Kortfristiga skulder 10 920 11 829 8 697 7 920 8 471 5 497 5 592 5 215 4 486 2 417
Skulder och eget kapital 7 052 15 677 13 936 14 035 16 943 11 542 10 913 11 442 10 650 5 366
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 324 466 561 360 970 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 729 2 058 2 217 2 121 13 286 1 409 1 291 1 255 0 804
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 744 642 728 647 3 997 635 551 429 297 237
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 19 954 14 177 16 283 16 172 15 939 14 375 14 567 12 840 9 964 9 088
Nyckeltal
Antal anställda 10 8 6 8 56 8 6 6 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 961 1 751 2 710 2 015 280 1 781 2 402 2 140 2 421 2 271
Personalkostnader per anställd (tkr) 349 339 500 343 49 339 416 349 330 266
Rörelseresultat, EBITDA 931 394 1 282 -188 682 238 477 761 703 1 017
Nettoomsättningförändring 40,01% -13,85% 0,86% 2,73% 10,15% -1,15% 12,26% 32,58% 6,64% -%
Du Pont-modellen -78,93% 2,56% 8,93% -1,75% 3,88% 1,83% 4,10% 6,16% 6,37% 18,28%
Vinstmarginal -28,38% 2,86% 7,65% -1,52% 4,19% 1,48% 3,10% 5,49% 7,00% 10,80%
Bruttovinstmarginal 35,36% 34,94% 38,90% 29,46% 35,57% 35,54% 34,57% 36,32% 30,23% 36,36%
Rörelsekapital/omsättning -21,93% -22,79% -11,29% -6,21% 9,42% 1,35% 0,07% 7,05% 9,00% 21,47%
Soliditet -82,64% 0,79% 6,16% 11,71% 17,80% 26,74% 27,80% 24,88% 23,68% 39,77%
Kassalikviditet 11,41% 25,08% 12,68% 19,57% 39,63% 23,52% 19,76% 25,89% 38,16% 34,09%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...