Visa allt om New Valley AB
Visa allt om New Valley AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -10 -10 -10 -10 -6 -11 -5 -7 1
Resultat efter finansnetto 495 490 109 490 490 494 -11 396 -6 1
Årets resultat 495 490 109 490 490 494 -11 396 -5 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 250 250 250 550 550 550 550 550 250 0
Omsättningstillgångar 1 606 1 236 777 488 298 789 464 475 79 92
Tillgångar 1 856 1 486 1 027 1 038 848 1 339 1 014 1 025 329 92
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 676 1 337 997 1 038 848 658 464 475 79 84
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 550 550 250 0
Kortfristiga skulder 180 150 30 0 0 681 0 0 0 8
Skulder och eget kapital 1 856 1 486 1 027 1 038 848 1 339 1 014 1 025 329 92
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 163
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 63
Utdelning till aktieägare 155 155 150 150 300 300 300 300 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 393
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 243
Rörelseresultat, EBITDA -5 -10 -10 -10 -10 -6 -11 -5 -7 1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 1,09%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 0,25%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 80,15%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 21,37%
Soliditet 90,30% 89,97% 97,08% 100,00% 100,00% 49,14% 45,76% 46,34% 24,01% 91,30%
Kassalikviditet 892,22% 824,00% 2 590,00% -% -% 115,86% -% -% -% 1 150,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...